Telefonnummer til anlegget er: 99 27 83 55

Mottak av

  • Konvensjonelt korn alle slag. Vi tar også imot erter og oljefrø.
  • Kontraktshavre og kontraktsbygg.
  • Matkorn. Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.
  • Økologisk korn alle slag, etter avtale.

          Ved levering av spelt må det sendes en forhåndsprøve (ca. 300 gram) direkte til:
          Felleskjøpet Eiker Mølle, Skotselvveien 109, 3302 HOKKSUND.        

  • Vi kjører litt utvidet åpningstid ved behov.