Mottak av

Matkorn:
Mathvete. Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Fôrkorn:
Bygg og Havre.

Containertransport

Bestilles hos Karlson Transport tlf: 918 65 101.