Telefonnummer til anlegget er: 66 93 41 84/469 04 794.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Matkorn:
Mathvete. Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Fôrkorn:
Fôrhvete, bygg og havre.

Containertransport

Bestilles hos Karlson Transport tlf: 91 86 51 01.

Containertabell Østfold og Follo 2018.pdf