Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Alle sorter konvesjonelt korn.
Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.
NB! Levering av Oljefrø, Åkerbønner og Erter må avtales på forhånd.
Vi tar ikke i mot Åkerbønner og Erter med vannprosent som overstiger 20%.

Økologisk korn mottas etter avtale. Husk egenerklæring for økologisk korn.

Transportbestilling

Containerfrakt - Ring Kenneth Karlson, tlf: 918 65 101.

Utvidede åpningstider i sesongen. Dette kunngjøres forløpende på våre nettsider.