Telefonnummer til anlegget er 905 99 874.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Alle sorter konvesjonelt korn.
Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.
NB! Levering av oljefrø, åkerbønner og erter må avtales på forhånd.
Vi tar ikke i mot åkerbønner og erter med vannprosent som overstiger 20%.

Økologisk korn mottas etter konvensjonell sesong, og etter timebestilling/avtale.
Husk egenerklæring for økologisk korn.

Transportbestilling Container

Karlson Transport tlf: 91 86 51 01 (fra Østfold)
Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)

Utvidede åpningstider i sesongen. Dette kunngjøres forløpende på våre nettsider.

Containerpriser Gran.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.