Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

  • Matkorn (mathvete, matrug)
    Husk at deklarasjonsprøver for falltall/protein, samt hektolitervekt må medbringes ved leveranse.
  • Fôrkorn (fôrhvete, fôrrug, rughvete, bygg og havre)

    Ikke økologisk korn.

Transportbestilling

Bestilling av container, tlf: 94 78 00 20.

 Containertabell Hedmark 2018.pdf