Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

  • Matkorn (Mathvete, Matrug)
    Husk at deklarasjonsprøver for falltall/protein, samt hektolitervekt må medbringes ved leveranse.
  • Fôrkorn

    Ikke økologisk korn.

Transportbestilling

Bestilling av container, tlf: 941 56 750.