Telefonnummer til anlegget: 99 25 63 88/62 55 75 32.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

  • Matkorn (mathvete)
    Husk at deklarasjonsprøver for falltall/protein, samt hektolitervekt må medbringes ved leveranse.
  • Fôrkorn (fôrhvete, bygg og havre)

    Ikke økologisk korn.

Transportbestilling

Bestilling av container, tlf: 94 78 00 20.

Containerpriser Grue.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.