Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Fôrkorn.
Bygg og havre hver dag.
Oljefrø tørt/rått etter avtale.
Vi tar også imot andre fôrkornslag etter avtale.

Frakt med container eller planbil:

Container Service Hadeland tlf: 91 32 15 77.
Planbil: 97 62 73 20.

Containtertabell Oppland 2018.pdf