Anlegget har åpent fra kl. 08 - 17 på hverdager, ellers etter avtale. Telefonnummer til anlegget er: 97 58 16 61.

Det er ingen timebestillingen på Hadeland.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Fôrkorn.
Bygg og havre hver dag.
Oljefrø tørt/rått etter avtale.
Vi tar også imot andre fôrkornslag etter avtale.

Frakt med container eller planbil:

Container Service Hadeland tlf: 91 32 15 77.
Planbil: 97 62 73 20.

Containerpriser Hadeland.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.