Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Fôrkorn.
Bygg og Havre hver dag uten timebestilling.
Oljefrø og Erter tørt/rått etter avtale.
Vi tar også imot andre fôrkornslag etter avtale.

Frakt med container eller planbil:

Container: 913 21 577.
Planbil: 976 27 320.