Telefonhjelp timebestilling: 97123289

Telefonnummer til anlegget er: 66934162/90284299

 

Viktig info om timebestilling   

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Maks vannprosent for levering av rug er 25%. 
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.

Mottak

 • Mathvete, fôrkorn, oljefrø, erter og åkerbønner.
  Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Containertransport

Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)
Knut Kr Prestrud tlf: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski og Ås)
Frode Fallet tlf: 41 57 95 02 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)
Containerservice Hadeland tlf: 90 91 69 20 (Hadeland)
Per Arne Bjerklund tlf: 91 15 01 42

Containerfrakt fra Innlandet til Kambo.pdf

Containerfrakt fra Vestfold og Telemark til Kambo.pdf

Containerfrakt fra Viken til Kambo.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.