Telefonhjelp timebestilling: 97 12 32 89.

Telefonnummer til anlegget er: 66 93 41 62/48 26 21 44.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Mathvete, fôrkorn, oljefrø, erter og åkerbønner.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Rug tas denne sesongen ikke lenger imot på Kambo. 
All rug må, på grunn av mjøldrøyerensing, leveres til Felleskjøpets kornmottak i Larvik. 

Containertransport

Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)
Knut Kr Prestrud tlf: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski og Ås)
Frode Fallet tlf: 41 57 95 02 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)
Containerservice Hadeland tlf: 91 32 15 77 (Hadeland)
Kristian Unnerud tlf: 97 65 05 42 (fra Østfold/Rygge-Moss)

Containerpriser til Kambo Innlandet.pdf

Containerpriser til Kambo Vestfold og Telemark.pdf

Containerpriser til Kambo Viken.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.