Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Mathvete, matrug, fôrkorn, oljefrø, erter og åkerbønner.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Containertransport

Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)
Knut Kr Prestrud tlf: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski og Ås)
Frode Fallet tlf: 41 57 95 02 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)
Containerservice Hadeland tlf: 91 32 15 77 (Hadeland)
Kristian Unnerud tlf: 97 65 05 42 (fra Østfold/Rygge-Moss)

Containertabell Østfold og Follo 2018.pdf