Telefonhjelp timebestilling: 97 12 32 89.

Telefonnummer til anlegget er: 66 93 41 62/48 26 21 44.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Mathvete, matrug, fôrkorn, oljefrø, erter og åkerbønner.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Containertransport

Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)
Knut Kr Prestrud tlf: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski og Ås)
Frode Fallet tlf: 41 57 95 02 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)
Containerservice Hadeland tlf: 91 32 15 77 (Hadeland)
Kristian Unnerud tlf: 97 65 05 42 (fra Østfold/Rygge-Moss)

Containerfrakt fra Innlandet til Kambo kornmottak.pdf

Containerfrakt fra Vestfold og Telemark til Kambo.pdf

Containerfrakt fra Viken til Kambo kornmottak.pdf