Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Mathvete, Matrug, Fôrkorn.  
Oljefrø, Erter og Åkerbønner.

Husk forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Containertransport

Østfold/Follo/Ski/Ås - Knut Kr Prestrud, tlf: 915 70 412.

Østfold/Rygge-Moss - Kristian Unnerud, tlf: 976 50 542.