Telefonnummer til anlegget er: 992 78 732.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Larvik tar imot alle sorter konvensjonelt korn. Etter 18. august tar vi også i mot økologisk korn.

Husk å levere forhåndsprøve for mathvete og matrug. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Av praktiske hensyn må den leveres dagen før levering.

Containertransport

  • Containerservice Larvik tlf: 90 62 69 50 (fra Vestfold)
  • Transportservice Skien tlf: 90 98 81 94 (fra Skien og Telemark)
  • Sunde Transport tlf: 95 98 80 09/35 95 68 80 (fra Telemark)

Container Vestfold og Telemark 2019-2020.pdf