Telefonnummer til anlegget er: 99 27 87 32.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Larvik tar imot alle sorter korn - unntatt økolgiske erter, åkerbønner og oljefrø. 

Husk å levere forhåndsprøve for mathvete og matrug. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Av praktiske hensyn må den leveres dagen før levering..

Containertransport

  • Containerservice Larvik tlf: 90 62 69 50 (fra Vestfold)
  • Transportservice Skien tlf: 90 98 81 94 (fra Skien og Telemark)
  • Sunde Transport tlf: 95 98 80 09/35 95 68 80 (fra Telemark)

Containerpriser til Larvik.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.