Telefonnummer til anlegget er: 99278732.

 

Viktig info om timebestilling  

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Maks vannprosent for levering av rug er 25%. 
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.

Mottak

Larvik tar imot alle sorter korn - med unntak av spelt, økolgiske erter, økologiske åkerbønner og økologiske oljefrø. 
Husk å levere forhåndsprøve for mathvete og matrug. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Av praktiske hensyn må den leveres dagen før levering.

Containertransport

 • Containerservice Larvik tlf: 90626950 (fra Vestfold)
 • Transportservice Skien tlf: 90988194 (fra Skien og Telemark)
 • Sunde Transport tlf: 95988009/35956880 (fra Telemark)
 • Mørken Transport tlf: 91674196

Containerpriser til Larvik.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.