Telefonnummer til anlegget er: 99 27 87 32.

Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Larvik tar imot alle sorter korn - unntatt økolgiske erter, åkerbønner og oljefrø. 

Husk å levere forhåndsprøve for mathvete og matrug. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Av praktiske hensyn må den leveres dagen før levering.

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smitte på oss selv og dere som kornprodusenter og transportører. Det vil derfor bli begrenset adgang inn i selve kornmottaket. Følg skilting og informasjon på det enkelte anlegg.

Vil vi påpeke at riktig og obligatorisk bruk av timebestillingsystemet bidrar til kontroll på HMS, sikrer riktig kvalitetssortering og at korrekt kornoppgjør går til riktig produsent. Mer informasjon om koronatiltak lokalt vil bli informert fortløpende.

Containertransport

  • Containerservice Larvik tlf: 90 62 69 50 (fra Vestfold)
  • Transportservice Skien tlf: 90 98 81 94 (fra Skien og Telemark)
  • Sunde Transport tlf: 95 98 80 09/35 95 68 80 (fra Telemark)

Container Vestfold og Telemark 2019-2020.pdf