Husk leveringsseddel for alle leveringer.

Mottak av

Larvik tar imot alle sorter konvensjonelt korn, ikke økologisk.
Husk å levere forhåndsprøve for Mathvete og Matrug. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. Av praktiske hensyn må den leveres dagen før levering.

Containertransport

  • Vestfold/Larvik:         Containerservice, tlf: 906 26 950.
  • Telemark/Skien:        Transportservice Skien, tlf: 909 88 194.
  • Telemark/Gvarv/Bø:  Sunde Transport, tlf: 959 88 009.