Telefonnummer til anlegget er: 41 59 96 59.

 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

  • Konvensjonelt korn:  Bygg, havre, erter. 
  • Mathvete.
  • Økologisk korn: Bygg, havre, hvete og erter. 

Ved levering av matkorn: Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Ved levering av økologisk korn skal time avtales minst 2 dager før ønsket leveringstidspunkt. Hvis du bruker Felleskjøpets frakttilbud skal transportselskapet bestille time. Hvis time ikke er bestilt blir kornet avregnet som konvensjonelt korn.

Ved levering av økologisk korn skal det sendes med egenerklæring og kopi på gyldig debiosertifikat. Hvis dette mangler ved levering blir leveransen gjort opp som konvensjonelt korn.

Leveranser av mathvete, oljefrø, erter og økologisk hvete gjøres på bestilling med levering etter 15. oktober 2019. Ring mottaket for å avtale nærmere levereringstidspunkt.

Transportbestilling

Container - Ramlo Transport, tlf: 95 76 61 00. 
Sugbil - Børstad Transport, tlf: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no