Telefonnummer til anlegget er: 41599659.

 


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Siloleder Jan Ragnar Størseth ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Melhus Kornsilo.

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

  • Konvensjonelt korn: Bygg, mathvete klasse 2 og 4. Havre - hele året. Erter på forespørsel.  
  • Mathvete: Klasse 1 og 3 i høstmottak på forespørsel. Mottak av alle matkornslag etter høstmottak. 
  • Økologisk korn: Bygg og havre hele året. Hvete og erter mottak kun etter høstmottak.  

Har du behov for leveranse av andre kornslag i høstmottaket så ta kontakt med Torstein Jensen tlf 97127394.

Ved levering av matkorn: Husk å levere forhåndsprøve og avtal så mottak med anlegget. Forhåndsprøven skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Ved levering av økologisk korn skal time avtales minst 2 dager før ønsket leveringstidspunkt. Hvis du bruker Felleskjøpets frakttilbud skal transportselskapet bestille time. Hvis time ikke er bestilt blir kornet avregnet som konvensjonelt korn.

Ved levering av økologisk korn skal det sendes med egenerklæring og kopi av gyldig debiosertifikat. Hvis dette mangler ved levering blir leveransen gjort opp som konvensjonelt korn.

Leveranser av mathvete, oljefrø, erter og økologisk hvete gjøres på bestilling. Ring mottaket for å avtale nærmere leveringstidspunkt.

Fraktpriser med sugebil og containerbil: 

Bil til Trondheim Kornsilo
Melhus: 215,- for container, 247,- for sugebil.
Midtre Gauldal: 255,- for container, 293,- for sugebil.
Skaun: 222,- for container, 256,- for sugebil. 

Dette er priser fram til 1.11.2023. Reduserte priser på sugebil etter det. 

Transportbestilling:

Container - Ramlo Transport, tlf: 95766100. 

Sugebil – Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.