Telefonnummer til anlegget er: 41599659.

 


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Siloleder Jan Ragnar Størseth ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Melhus Kornsilo.

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

  • Konvensjonelt korn: Bygg og havre hele året. Erter på forespørsel.  
  • Mathvete: Klasse 1, 2 og 3 på forespørsel i høstmottak. Mottak av alle matkornslag også etter høstmottak. 
  • Økologisk korn: Bygg, havre. Hvete og erter mottak kun etter høstmottak.  

Har du behov for leveranse av andre kornslag i høstmottaket så ta kontakt med Torstein Jensen tlf 97127394.

Ved levering av matkorn: Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Ved levering av økologisk korn skal time avtales minst 2 dager før ønsket leveringstidspunkt. Hvis du bruker Felleskjøpets frakttilbud skal transportselskapet bestille time. Hvis time ikke er bestilt blir kornet avregnet som konvensjonelt korn.

Ved levering av økologisk korn skal det sendes med egenerklæring og kopi på gyldig debiosertifikat. Hvis dette mangler ved levering blir leveransen gjort opp som konvensjonelt korn.

Leveranser av mathvete, oljefrø, erter og økologisk hvete gjøres på bestilling. Ring mottaket for å avtale nærmere levereringstidspunkt.

Fraktpriser med sugebil og containerbil: 

Bil til Trondheim Kornsilo
Melhus og Skaun kommune: 
204,- container, 235,- sugebil.
Midtre Gauldal:
255,- container, 293,- sugebil.

Dette er priser fram til 1.11.2022. Reduserte priser på sugebil etter det. 

Transportbestilling

Container - Ramlo Transport, tlf: 95766100. 

Suge-bil – Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.