Telefonnummer til anlegget er: 41 59 96 59.

 


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

  • Konvensjonelt korn: Bygg, havre, erter (erter mottak kun etter høstmottak) 
  • Mathvete: Alle matkornslag mottak kun etter høstmottak. 
  • Økologisk korn: Bygg, havre. Hvete og erter mottak kun etter høstmottak.  

Har du behov for leveranse av andre kornslag i høstmottaket så ta kontakt med Torstein Jensen 97127394

Ved levering av matkorn: Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Ved levering av økologisk korn skal time avtales minst 2 dager før ønsket leveringstidspunkt. Hvis du bruker Felleskjøpets frakttilbud skal transportselskapet bestille time. Hvis time ikke er bestilt blir kornet avregnet som konvensjonelt korn.

Ved levering av økologisk korn skal det sendes med egenerklæring og kopi på gyldig debiosertifikat. Hvis dette mangler ved levering blir leveransen gjort opp som konvensjonelt korn.

Leveranser av mathvete, oljefrø, erter og økologisk hvete gjøres på bestilling med levering etter 1.november 2021. Ring mottaket for å avtale nærmere levereringstidspunkt.

Koronatiltak på kornmottaket

På grunn av koronasituasjonen, så ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte, både for våre ansatte og for dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre måter enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. Mere info om koronatiltak vil bli informert om på anlegget når vi starter høstmottaket.

Fraktpriser med sugebil og containerbil: 

Bil til Trondheim Kornsilo
Melhus og Skaun kommune: 
184,- container, 191,- sugebil.
Midtre Gauldal:
230,- container, 253,- sugebil.

Dette er priser fram til 1.11.2021. Reduserte priser på sugebil etter det. 

Transportbestilling

Container - Ramlo Transport, tlf: 95 76 61 00. 

Suge-bil – Trondheim Kornsilo tlf: 97 12 73 94.