For bestilling av time, tlf: 35 20 65 50/41 61 43 58.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Mathvete og fôrkorn.
Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smitte på oss selv og dere som kornprodusenter og transportører. Det vil derfor bli begrenset adgang inn i selve kornmottaket. Følg skilting og informasjon på det enkelte anlegg.

Vil vi også påpeke at riktig og obligatorisk bruk av timebestillingsystemet bidrar til kontroll på HMS og sikrer riktig kvalitetssortering og at korrekt kornoppgjør går til riktig produsent. Mer informasjon om koronatiltak lokalt vil bli informert fortløpende.

Telefonnummer for bestilling av container: 90 98 81 94.

Container Vestfold og Telemark 2019-2020.pdf