Telefonnummer til anlegget er: 35206550/41614358

 

Viktig info om levering  

  • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
  • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1.november.

Mottak

  • Mathvete kl. 1, 2, 3 og 4.
    Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.
  • Fôrhvete, bygg og havre. 

Containertransport: 

Transportservice Skien AS tlf: 90988194