For bestilling av time, tlf: 35 20 65 50/41 61 43 58.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Mathvete og fôrkorn.
Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Telefonnummer for bestilling av container: 90 98 81 94.