<ul> <li>Se&nbsp;<a href="/link/8f6eb8b3cc824beba83325dbfffa873c.aspx">Lokale kornpriser</a></li> <li>For bestilling av time, tlf: 35 20 65 50/41 61 43 58.</li> <li>Last ned&nbsp;<a href="/link/a8f86d81d512419d91bcf5265bbc1a7a.aspx">Leveringsseddel korn (PDF, 23KB)</a></li> <li>Last ned&nbsp;<a href="/link/6c9eaef7e7aa405f95d0fe8e50e25aef.aspx">Kornguiden&nbsp;</a>for all info om kornhandel med Felleskjøpet.&nbsp;</li> </ul> <h2>Mottak av</h2> <p>Mathvete, matrug og fôrkorn.<br />Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.</p> <p>Husk leveringsseddel for alle leveranser.</p> <p>Telefonnummer for bestilling av container: 90 98 81 94.</p>