Mottak av

Mathvete, matrug og fôrkorn.
Husk å levere forhåndsprøve for matkorn. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Telefonnummer for bestilling av container: 90 98 81 94.