Telefonnummer til anlegget er: 90867959

Kornmottaket på Sørum vil kommende kornsesong være et «sesongmottak».

Dette betyr at det vil være mulig å levere definerte varekvaliteter i skuronna og fram til ca 1. november. Som i foregående sesong vil Sørum ta imot alle klasser av mathvete og fôrhvete. Andre kornslag henvises til naboanlegg.

Viktig info om timebestilling  

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 

Mottak

 • Mathvete kl. 1, 2, 3 og 4 
 • Fôrhvete 
 • Bygg hvis kapasitet 
 • Havre etter sesong, etter avtale

Containertransport 

Ole Petter Stubberud tlf: 97 72 83 64 (fra Sørum og Fet) 
Sørum Transport tlf: 95 81 23 99/63 86 61 10 (fra Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum) 

Containerpriser Sørum.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.