Telefonnummer til anlegget er: 90 86 79 59.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Kornmottaket på Sørum vil kommende kornsesong være et «sesongmottak».

Dette betyr at det vil være mulig å levere definerte varekvaliteter i skuronna og fram til ca 1. november. Som i foregående sesong vil Sørum ta imot alle klasser av mathvete, og en begrenset mengde fôrhvete. Andre kornslag henvises til naboanlegg.

Åpningstid på anlegget

Anlegget vil være åpent på dagtid fra mandag til fredag. Samtidig vil det legges til rette for økt kapasitet og tilgjengelighet på containertransport til naboanlegg og til kyst. Timebestilling vil bli benyttet på samme måte som på Felleskjøpets øvrige kornmottak, og løpende driftsrelatert informasjon vil være å finne her på anleggets nettsider.

Felleskjøpet ønsker kornprodusentene velkommen til våre 5 kornmottak på Romerike!  I tillegg til disse 5 primærmottakene, er det selvsagt gode muligheter for å levere korn direkte til våre kystanlegg og kraftfôrfabrikker, noe som er det mest rasjonelle der hvor det ligger til rette for rasjonell transport med vogntog e.l.

Containertabell Akershus 2019-2020.pdf