Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete.      

Fôrkorn:
Havre, Bygg, Fôrhvete og Oljefrø.        

Transportbestilling

Planbil - Arild Hauger, tlf: 909 81 716.
Container - Kjell Strømnes, tlf: 908 33 403.