Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete.      

Fôrkorn:
Havre, Bygg, Fôrhvete og Oljefrø.        

Transportbestilling

Planbil - Arild Hauger tlf: 909 81 716.
Container - Kjell Strømnes tlf: 908 33 403 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)
                   K R Prestrud  tlf: 915 70 412 (fra Follo, Ski og Ås)