Telefonnummer til anlegget er: 48 26 05 47.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Matkorn:
Mathvete.      

Fôrkorn:
Havre, bygg, fôrhvete og oljefrø.        

Transportbestilling

Planbil - Arild Hauger tlf: 90 98 17 16.
Container - Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03 (fra Askim, Spydeberg, Eidsberg og Hobøl)
                   K R Prestrud  tlf: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski og Ås)

Containerpriser Spydeberg.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.