Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Matkorn:
Mathvete og Matrug.
Husk å levere med forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Fôrkorn:
Fôrkorn, Erter og Oljefrø. 
Havre skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner.   

Transportbestilling

Tlf: 906 76 516 eller 957 35 549.