Telefonnummer til anlegget er: 99126815

 

Viktig info om timebestilling 

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 
 • Har du vannprosent over 24% må levering avtales på forhånd.  
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.

Mottak

 • Mathvete. Matrug etter avtale. 
  Husk å levere med forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.
 • Fôrhvete, bygg og havre.
  Havre skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner.   
 • Fôrrug, rughvete, erter, åkerbønner og oljefrø etter avtale

Containertransport

Hans Erik Molstad tlf: 95 73 55 49 (fra Hedmark)
Gudbrand Jemblie tlf: 91 11 47 44 (fra Løten, Stange og Hamar)
Torp Transport tlf: 90 72 53 29 (fra Stor Elvdal og Åmot)