Telefonnummer til anlegget er: 99 12 68 15.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

Matkorn:
Mathvete og matrug.

Husk å levere med forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Fôrkorn:
Fôrrug, rughvete, bygg, havre og oljefrø.
Havre skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner.   

Transportbestilling Container

Hans Erik Molstad tlf: 95 73 55 49 (fra Hedmark)
Gudbrand Jemblie tlf: 91 11 47 44 (fra Løten, Stange og Hamar)
Torp Transport tlf: 90 72 53 29 (fra Stor Elvdal og Åmot)

Containerpriser Stange.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.