Mottak av

  • Konvensjonelt bygg hele året.
  • Konvensjonelt bygg og økologisk havre i høstmottak.

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 167/tonn.
  • Henting av korn med container kr 152/tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.
  • NB! For containertransport får man en redusert pris på kr 30/tonn i perioden 15.11.2017 t.o.m 30.04.2018.

Transportbestilling container

Asle Andreassen, tlf: 46 44 33 70.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på tlf: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: svein.joar.bakken@borstad.no.

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn, om å sende inn prøver for spireanalyse til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram. Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Spireprøver vi mottar av våre rensekunder før 20.10.2017 vil ikke bli fakturert, under forutsetning av at partiet blir renset hos oss.

NB! Maks 1 prøve/sort.

De som leverer inn flere prøver/sort eller leverer inn prøver etter 20.10.17, vil bli fakturert for prøvene.
Alle som leverer inn spireprøve til oss blir automatisk påmeldt til rensing. Dere trenger derfor ikke ringe eller gi mer beskjed før vi tar kontakt med dere.

Vær oppmerksom på at det kreves spireanalyse av såkornet for å få det beiset. Dette for å unngå unødvendig beising, i tillegg sparer vi miljøet.

Renseplan er lagt ut som driftsmelding til høyre på denne side i perioden desember til mai.

For spørsmål om leierensing ta kontakt med Felleskjøpet Rindsem - tlf: 93 28 56 21.