Telefonnummer til anlegget er: 97 77 62 00.

Mottak av

  • Konvensjonelt bygg hele året.

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 184/tonn.
  • Henting av korn med container kr 167/tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling container

Asle Andreassen, tlf: 46 44 33 70.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på tlf: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: svein.joar.bakken@borstad.no.

Åpningstider

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningtider. 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 3 dager frem i tid. 
HUSK: Gå inn og sjekk for eventuelt ledige timer resten av døgnet på grunn av avbestillinger etc. 
Du kan også bestille levering på vår kornbestillingstelefon 97 77 62 00. Telefonen er betjent på dagtid mellom kl. 07-15.

Bestilling av leveringstidspunkt på forhånd gir den beste forutsigbarhet. Skal du tippe flere lass samtidig, må du bestille flere tidspunkt innenfor samme klokketime. 
En ubrukt time vil bli fakturert produsenten (trekk i kornoppgjør). 
Avbestilling må skje senest 6 timer i forveien. 

Vi anbefaler alle våre kunder om å finne sine kundenummer og passord og prøve påloggingen før sesongen starter. 
Har du ikke brukernavn og passord kan du registrere deg som ny bruker. Du kan også ringe Felleskjøpets Kundetjeneste på telefon:  72 50 50 50 og tast 3 + 1 for hjelp med påloggingen.

Husk leveringsseddel på hvert lass. 

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn, om å sende inn prøver for spireanalyse til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram. Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Spireprøver vi mottar av våre rensekunder før 18.10.2019 vil ikke bli fakturert, under forutsetning av at partiet blir renset hos oss.

NB! Maks 1 prøve/sort.

De som leverer inn flere prøver/sort eller leverer inn prøver etter 18.10.19, vil bli fakturert for prøvene.
Alle som leverer inn spireprøve til oss blir automatisk påmeldt til rensing. Dere trenger derfor ikke ringe eller gi mer beskjed før vi tar kontakt med dere.

Vær oppmerksom på at det kreves spireanalyse av såkornet for å få det beiset. Dette for å unngå unødvendig beising, i tillegg sparer vi miljøet.

Renseplan er lagt ut som driftsmelding til høyre på denne side i perioden desember til mai.

For spørsmål om leierensing ta kontakt med Felleskjøpet Rindsem - tlf: 93 28 56 21.