Nb! Ny tabell for økt tørketrekk fra 01.11.2020 blir utsatt til 01.12.2020. 
Dette på grunn av at skuronna fortsatt er i gang i Trøndelag. 

Telefonnummer til anlegget er: 97 12 73 94.

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Fôrhvete, bygg og havre.

Ved direkteleveranse av matkorn og økologisk ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling containerbil

Fra kommune Pris pr tonn
Trondheim 171,-
Åfjord 210,-
Malvik 171,-
Melhus 180,-
Skaun 180,-
Stjørdal 219,-
Indre Fosen 233,-
Ørland 320,-
Midtre Gauldal 225,-
Selbu 267,-
Meråker 286,-

Minste sats for fraktbelastning er 9 tonn, gjelder både container og sugebil

Priser sugebil er priser som for container + 10% påslag i de forskjellige områdene.

Container - Ramlo Transport, tlf: 95 76 61 00. (Trondheim, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal). Isak Westgaard tlf: 92 24 35 55/92 09 10 12. (Stjørdal, Selbu, Meråker, Malvik)
Sugbil - Børstad Transport, tlf: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no

Koronatiltak på kornmottaket

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tiligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket.