Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av

Konvensjonelt Bygg, Havre og Hvete.
NB! Ikke mulig å levere Mathvete kl. 4 denne sesongen.

Ved direkteleveranse av matkorn og økologisk ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling

Container

Fra område Pris pr. tonn Fraktselskap/Bestilling
Trondheim (ikke Byneset) 147,-

Isak D. Westgaard
92 09 10 12
92 24 35 55

Malvik 147,-
Selbu 231,-
Stjørdal 191,-
Meråker 247,-
Byneset - Trondheim 147,- Ramlo Transport
95 76 61 00
Klæbu 147,-
Skaun 156,-
Melhus 156,-
Mitre Gauldal 194,-
  • Minste sats for fraktbelastning er 9 tonn, gjelder både container og sugebil.
  • NB! For containertransport er det redusert pris kr 30,- pr. tonn i perioden 16.11.2016 t.o.m. 30.04.2017.

Sugebil

Ring tlf: 971 27 394 for påmelding.

Priser som for container + 10% påslag i de forskjellige områdene.