Telefonnummer til anlegget er: 97127394.

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Jonny Nygård og Torstein Jensen ønsker deg velkommen til nytt høstmottak. 
Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Åpningstider

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider.

Anlegget tar imot
Fôrhvete, bygg og havre hele året. Mathvete kl. 4 i høstmottaket ved forespørsel. 

Ved direkteleveranse av matkorn og økologisk ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling containerbil

Prisene gjelder fra 01.08 - 30.10.2022.

Fra kommune Pris pr tonn
Trondheim 193,-
Åfjord 237,- fra Årnes
Malvik 193,-
Melhus 204,-
Skaun 204,-
Stjørdal 247,-
Indre Fosen 263,-
Ørland 361,-
Midtre Gauldal 255,-
Selbu 301,-
Meråker 322,-

Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn, dette gjelder både container og sugebil.

Priser sugebil er priser som for container + 15% påslag i de forskjellige områdene.

Container Meråker, Selbu, Stjørdal, Malvik: Westgaard Transport: 92091012 og 92243555.
Container Melhus, Skaun, Klæbu og Trondheim: Ramlo Transport: 95766100.

Bestilling sugebil E-post: kornmottak.trondheim@felleskjopet.no
Bestilling sugebil Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.