Telefonnummer til anlegget er: 97 12 73 94/99 29 57 12.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Fôrhvete, bygg og havre.

Ved direkteleveranse av matkorn og økologisk ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling

Container

Fra område Pris pr. tonn Fraktselskap/Bestilling
Trondheim (ikke Byneset) 154,-

Isak D. Westgaard
92 09 10 12
92 24 35 55

Malvik 154,-
Selbu 241,-
Stjørdal 199,-
Meråker 258,-
Byneset - Trondheim 154,- Ramlo Transport
95 76 61 00
Klæbu 154,-
Skaun 163,-
Melhus 163,-
Mitre Gauldal 203,-
  • Minste sats for fraktbelastning er 9 tonn, gjelder både container og sugebil.

Sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no

Priser som for container + 10% påslag i de forskjellige områdene.