Telefonnummer til anlegget er: 97127394.


Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Jonny Nygård og Torstein Jensen ønsker deg velkommen til nytt høstmottak. 

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden. Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Åpningstider:

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider.

Anlegget tar imot:

Fôrhvete, bygg og havre hele året. Mathvete kl. 4 i høstmottaket. 
Ved levering av matkorn: Husk å levere forhåndsprøve, og avtal så mottak med anlegget. 
Forhåndsprøven skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

Ved direkteleveranse av andre matkornslag og økologisk, ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling containerbil:

Prisene gjelder fra 01.08 - 31.10.2023.

Fra kommune Pris pr tonn
Trondheim 210,-
Åfjord 258,- fra Årnes
Malvik 210,-
Melhus 215,-
Skaun 222,-
Stjørdal 215,-
Indre Fosen 212,-
Ørland 393,-
Midtre Gauldal 278,-
Selbu 280,-
Meråker 320,-

Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn, dette gjelder både container og sugebil.

Priser sugebil er priser som for container + 15% påslag i de forskjellige områdene.

Container Meråker, Selbu, Stjørdal, Malvik: Westgaard Transport: 92269222.
Container Melhus, Skaun, Klæbu og Trondheim: Ramlo Transport: 95766100.

Bestilling sugebil E-post: kornmottak.trondheim@felleskjopet.no
Bestilling sugebil Trondheim Kornsilo tlf: 97127394.