Telefonnummer til anlegget er: 97 12 73 94.

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Fôrhvete, bygg og havre.

Ved direkteleveranse av matkorn og økologisk ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling

Fra kommune Pris pr tonn
Trondheim 164,-
Klæbu 164,-
Malvik 164,-
Melhus 173,-
Skaun 173,-
Stjørdal 216,-
Rissa 224,-
Leksvik 224,-
Midtre Gauldal 216,-
Selbu 256,-
Meråker 275,-
Bjugn 338,-
Ørlandet 338,-
Åfjord 201,-

Minste sats for fraktbelastning er 9 tonn, gjelder både container og sugebil.

Sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no

Priser som for container + 10% påslag i de forskjellige områdene.