Telefonnummer til anlegget er: 97 12 73 94.

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

Husk leveringsseddel for alle leveranser.

Mottak av:

Fôrhvete, bygg og havre.

Ved direkteleveranse av matkorn og økologisk ta kontakt med Melhus Kornsilo

Transportbestilling containerbil

Fra kommune Pris pr tonn
Trondheim 174,-
Åfjord 214,- fra Årnes
Malvik 174,-
Melhus 184,-
Skaun 184,-
Stjørdal 223,-
Indre Fosen 238,-
Ørland 326,-
Midtre Gauldal 230,-
Selbu 272,-
Meråker 291,-

Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn, gjelder både container og sugebil.

Priser sugebil er priser som for container + 10% påslag i de forskjellige områdene.

Container Meråker, Selbu, Stjørdal, Malvik: Westgaard Transport: 92 09 10 12 og
92 24 35 55.
Container Melhus, Skaun, Klæbu og Trondheim: Ramlo Transport: 95 76 61 00.

Bestilling sugebil E-post: kornmottak.trondheim@felleskjopet.no
Bestilling sugebil Trondheim Kornsilo tlf: 97 12 73 94.

Koronatiltak på kornmottaket

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tiligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket.