Telefonnummer til anlegget er: 97 77 62 00.

Husk leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av:

Konvensjonelt bygg og havre hele året.
Oljefrø, erter, fôrhvete, matkorn, økologisk mathvete, økologiske erter og økologisk oljefrø på bestilling etter høstmottaket.  

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 189/tonn fra Verdal og Levanger. 191,- fra Inderøy. 
    Container fra kommune Pris pr tonn
    Verdal 172,-
    Levanger 172,-
    Inderøy 174,-
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Koronatiltak på anlegget

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket. 

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92 61 48 63.
Børstad Transport tlf: 48 84 83 53 - 41 41 34 46

Transportbestilling sugebil

Verdal og Levanger tlf: 97 77 62 00

Inderøy o.a tlf: 74 12 65 60