Telefonnummer til anlegget er: 97776200.

Mottak av korn for sesongen 2022/2023:


Siloleder Elling Røstad, Erlend Røstad og Haavard Aurand ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Verdal Kornsilo. 

Anlegget tar imot: 

Konvensjonelt bygg, havre og fôrhvete hele året. 
Mathvete klasse 2, mathvete klasse 4 og oljefrø tas imot på forespørsel i høstmottaket. 
Andre vareslag tas imot etter høstmottaket.  

Priser for henting av korn

 • Fraktprisene gjelder i perioden 01.08.2022 til 01.11.2022. 
 • Henting av korn med sugebil kr 219/tonn fra Verdal og Levanger. 216,- fra Inderøy. 
  Container fra kommune Pris pr tonn
  Verdal 190,-
  Levanger 190,-
  Inderøy 196,-
 • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.
 • Prisendringer kan forekomme ved store endringer i dieselpris. 

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92614863.
Børstad Transport tlf: 48848353/41413446.

Transportbestilling sugebil

Ring vår felles timebestillingstelefon på telefon 97776200. 

Åpningstider


I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider. 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket


Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

HUSK: Gå inn og sjekk for eventuelt ledige timer resten av døgnet på grunn av avbestillinger etc. 
Du kan også bestille levering på vår kornbestillingstelefon 97776200. Telefonen er betjent på dagtid mellom kl. 07-15.

Bestilling av leveringstidspunkt på forhånd gir den beste forutsigbarhet. Skal du tippe flere lass samtidig, må du bestille flere tidspunkt innenfor samme klokketime. 
En ubrukt time vil bli fakturert produsenten (trekk i kornoppgjør). 
Avbestilling må skje senest 6 timer i forveien. 

Vi anbefaler alle våre kunder om å finne sine kundenummer og passord og prøve påloggingen før sesongen starter. 
Har du ikke brukernavn og passord kan du registrere deg som ny bruker. Du kan også ringe Felleskjøpets Kundeservice på telefon: 72505050 og tast 3 + 1 for hjelp med påloggingen.

NB! Alle må fortsatt levere leveringsseddel.