Mottak av

Konvensjonelt bygg og havre hele året.
Oljefrø, erter, fôrhvete, matkorn, økologisk mathvete, økologiske erter og økologisk oljefrø på bestilling etter høstmottaket.  

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 167 / tonn.
  • Henting av korn med container kr 152 / tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.
  • NB! For containertransport får man en redusert pris på kr 30 /tonn i perioden 15.11.2017 t.o.m 30.04.2018.

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92 61 48 63.
Børstad Transport tlf: 48 08 24 63.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no