Telefonnummer til anlegget er: 97 77 62 00.

Husk leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av:

Konvensjonelt bygg og havre hele året.
Oljefrø, erter, fôrhvete, matkorn, økologisk mathvete, økologiske erter og økologisk oljefrø på bestilling etter høstmottaket.  

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 178 / tonn fra Verdal og Levanger. 184,- fra Inderøy. 
    Container fra kommune Pris pr tonn
    Verdal 162,-
    Levanger 162,-
    Inderøy 167,-
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92 61 48 63.
Børstad Transport tlf: 48 08 24 63.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no