Bestill time for levering av korn - tlf: 95 93 38 96/91 36 73 21.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av:

  • Fôrkorn: Bygg og havre.      

Ring 72 50 50 50, tast 3 + 1, for bestilling av sugebil.