Nb! Ny tabell for økt tørketrekk fra 01.11.2020 blir utsatt til 01.12.2020. 
Dette på grunn av at skuronna fortsatt er i gang i Trøndelag. 

For å bestille time for levering av korn i høstmottaket; ring 97 77 62 00.

For leierensing, bestilling av time etter høstmottaket eller andre henvendelser; ring 99 30 80 57. 

Mottak av:

Konvensjonelt bygg, økologisk bygg og økologisk havre hele året.
Økologisk fôrhvete etter høstmottak. 

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 186/tonn fra Verdal og Levanger, 192,- fra Inderøy. 
    Pris container fra kommune Pris pr tonn
    Verdal 169,-
    Levanger 169,-
    Inderøy 174,-
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92 61 48 63.
Børstad Transport tlf: 48 08 24 63.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 48 08 24 63, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no  

Åpningstider

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider. 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 3 dager frem i tid. 

HUSK: Gå inn og sjekk for eventuelt ledige timer resten av døgnet på grunn av avbestillinger etc. 
Du kan også bestille levering på vår kornbestillingstelefon 97 77 62 00. Telefonen er betjent på dagtid mellom kl. 07-15.

Prioritert rekkefølge for tipping i kornmottaket er: 
1. Korn med bestilt tidspunkt
2. Korn på sugebil/Container på oppdrag for oss 

Bestilling av leveringstidspunkt på forhånd gir den beste forutsigbarhet. Skal du tippe flere lass samtidig, må du bestille flere tidspunkt innenfor samme klokketime. 
En ubrukt time vil bli fakturert produsenten (trekk i kornoppgjør). 
Avbestilling må skje senest 6 timer i forveien. 

Vi anbefaler alle våre kunder om å finne sine kundenummer og passord og prøve påloggingen før sesongen starter. 
Har du ikke brukernavn og passord kan du registrere deg som ny bruker. Du kan også ringe Felleskjøpets Kundetjeneste på telefon:  72 50 50 50 og tast 3 + 1 for hjelp med påloggingen.

Koronatiltak på kornmottaket

På grunn av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å ta våre forhåndsregler for å unngå smitte på både oss selv og dere som kornprodusenter. Det vil derfor ikke bli mulig å komme inn i selve anlegget, men kun i hall for tipping av korn. 
Levering av leveringsseddel og kommunikasjon vil derfor bli praktisert på litt andre metoder enn vi tidligere er vant til på anleggene. Det er fortsatt svært viktig at dere leverer leveringsseddel. 
Dette for å sikre at kornoppgjør går til riktig produsent. 
Mer informasjon om koronatiltak vil bli informert på anlegget når vi starter høstmottaket. 

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn, om å sende inn prøver for spireanalyse til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram. Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Nytt for sesongen 2020

Alle som leverer spireprøver til oss vil få analysesvar og faktura direkte fra Kimen såvarelaboratorium. 
Vi reduserer partikostnader tilsvarende analysekostnader ved fakturering av renset parti. 

Frist for innlevering er satt til 16.10.2020.

Prøver innsendt etter satt dato vil få en høyere partikostnad

Alle som leverer inn spireprøve blir automatisk påmeldt rensing. 
Dere trenger derfor ikke ringe eller gi beskjed før vi tar kontakt med dere. 

Vær oppmerksom på at det kreves spireanalyse av såkornet for å få det beiset. Dette for å unngå unødvendig beising, i tillegg sparer vi miljøet. 

Renseplan er lagt ut som driftsmelding til høyre på denne siden i perioden desember til mai. 

 

For spørsmål om leierensing ta kontakt med Felleskjøpet Rindsem - tlf: 99 30 80 57.