For å bestille time for levering av korn i høstmottaket, bruk online timebestillingslink nedenfor eller ring 97 77 62 00. 

 

Mottak av:

Konvensjonelt bygg, økologisk bygg og økologisk havre hele året.
Økologisk fôrhvete etter høstmottak. 

Priser for henting av korn

 • Fraktprisene gjelder i perioden 01.08.21 til 01.11.21.
 • Henting av korn med sugebil kr 189/tonn fra Verdal og Levanger, 191,- fra Inderøy. 
  Pris container fra kommune Pris pr tonn
  Verdal 172,-
  Levanger 172,-
  Inderøy 174,-
 • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92 61 48 63.
Børstad Transport tlf: 48 08 24 63.

Transportbestilling sugebil

Ring vår felles timebestillingstelefon på telefon 97 77 62 00. 

Åpningstider

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider. 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 3 dager frem i tid. 

HUSK: Gå inn og sjekk for eventuelt ledige timer resten av døgnet på grunn av avbestillinger etc. 
Du kan også bestille levering på vår kornbestillingstelefon 97 77 62 00. Telefonen er betjent på dagtid mellom kl. 07-15.

Bestilling av leveringstidspunkt på forhånd gir den beste forutsigbarhet. Skal du tippe flere lass samtidig, må du bestille flere tidspunkt innenfor samme klokketime. 
En ubrukt time vil bli fakturert produsenten (trekk i kornoppgjør). 
Avbestilling må skje senest 6 timer i forveien. 

Vi anbefaler alle våre kunder om å finne sine kundenummer og passord og prøve påloggingen før sesongen starter. 
Har du ikke brukernavn og passord kan du registrere deg som ny bruker. Du kan også ringe Felleskjøpets Kundetjeneste på telefon:  72 50 50 50 og tast 3 + 1 for hjelp med påloggingen.

Koronatiltak på kornmottaket

For å unngå smitte videreføres tiltakene fra forrige sesong. Det vil ikke være mulig å komme inn i selve anlegget, kun i hall for tipping av korn. NB! Alle må fortsatt levere leveringsseddel. 

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn, om å sende inn prøver for spireanalyse til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram. Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Alle som leverer spireprøver til oss vil få analysesvar og faktura direkte fra Kimen såvarelaboratorium. 
Vi reduserer partikostnader tilsvarende analysekostnader ved fakturering av renset parti. 

Frist for innlevering er satt til 16.10.2021.

Prøver innsendt etter satt dato vil få en høyere partikostnad

Alle som leverer inn spireprøve blir automatisk påmeldt rensing. 
Dere trenger derfor ikke ringe eller gi beskjed før vi tar kontakt med dere. 

Vær oppmerksom på at det kreves spireanalyse av såkornet for å få det beiset. Dette for å unngå unødvendig beising, i tillegg sparer vi miljøet. 

Renseplan er lagt ut som driftsmelding til høyre på denne siden i perioden desember til mai. 

For spørsmål om leierensing ta kontakt med Felleskjøpet Rindsem - tlf: 99 30 80 57.