Mottak av

Konvensjonelt bygg, økologisk bygg.

Priser for henting av korn

  • Henting av korn med sugebil kr 161 / tonn
  • Henting av korn med container kr 145 / tonn.
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.
  • Nb: For containertransport får man en redusert pris på kr 30 / tonn i perioden 16.11.2016 t.o.m 30.04.2017.

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn, om å sende inn prøver for spireanalyse til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram. Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Spireprøver vi mottar av våre rensekunder før 21.10.2016 vil ikke bli fakturert, under forutsetning av at partiet blir renset hos oss.

NB! Maks 1 prøve/sort.

De som leverer inn flere prøver/sort eller leverer inn prøver etter 21.10.16, vil bli fakturert for prøvene.
Alle som leverer inn spireprøve til oss blir automatisk påmeldt til rensing. Dere trenger derfor ikke ringe eller gi mer beskjed før vi tar kontakt med dere.

Vær oppmerksom på at det kreves spireanalyse av såkornet for å få det beiset. Dette for å unngå unødvendig beising, i tillegg sparer vi miljøet.

Renseplan er lagt ut som driftsmelding til høyre på denne side i perioden desember til mai.

Bestilling av rensing

For bestilling av rensing ta kontakt med Felleskjøpet Rindsem - tlf: 932 85 621.

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 926 14 863.
Per K. Undlien Transport tlf: 907 43 310.

Transportbestilling sugebil

Ring Børstad Transport på telefon: 480 82 463, eventuelt e-post til: Svein.joar.bakken@borstad.no , eller Per K. Undlien Transport på telefon: 907 43 310.