For å bestille time for levering av korn i høstmottaket, bruk online timebestillingslink nedenfor eller ring 97776200. 

 

Mottak av korn for sesongen 2023/2024:

Siloleder Vegard Røstad, Joar Vik, Trond Landfald, Hanne Mikkelborg, Dan Olaf Holmli og Per Ivar Jermstad ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Rindsem. 

Anlegget tar imot: 
Konvensjonelt bygg, økologisk bygg og økologisk havre hele året.
Økologisk fôrhvete etter høstmottak. 

Priser for henting av korn

  • Fraktprisene gjelder i perioden 01.08.23 til 01.11.23.
  • Henting av korn med sugebil kr 238/tonn fra Verdal og Levanger. 
    Pris container fra kommune Pris pr tonn
    Verdal 207,-
    Levanger 207,-
  • Minstesats for fraktbelastning er 9 tonn.
  • Prisendringer kan forekomme ved store endringer i dieselpris. 

Transportbestilling container

Asle Andreassen tlf: 92614863 for henting Verdal og Levanger. 
Martin Andreassen tlf 98691607 for henting Inderøy. 
Børstad Transport tlf: 48848353/41413446.  .

Transportbestilling sugebil

Ring vår felles timebestillingstelefon på telefon 97776200. 

Åpningstider

I den mest hektiske delen av skuronna har vi åpent etter behov. Følg med her på vår hjemmeside angående åpningstider. 

Mottak, organisering og timebestilling i høstmottaket

Vi har internettbestilling for kornleveranser. Link til timebestilling finner du øverst på denne siden.
Det åpnes for bestilling av time kl. 10.00 hver dag - 2 dager frem i tid. 

HUSK: Gå inn og sjekk for eventuelt ledige timer resten av døgnet på grunn av avbestillinger etc. 
Du kan også bestille levering på vår kornbestillingstelefon 97776200. Telefonen er betjent på dagtid mellom kl. 07-15.

Bestilling av leveringstidspunkt på forhånd gir den beste forutsigbarhet. Skal du tippe flere lass samtidig, må du bestille flere tidspunkt innenfor samme klokketime. 
En ubrukt time vil bli fakturert produsenten (trekk i kornoppgjør). 
Avbestilling må skje senest 6 timer i forveien. 

Vi anbefaler alle våre kunder om å finne sine kundenummer og passord og prøve påloggingen før sesongen starter. 
Har du ikke brukernavn og passord kan du registrere deg som ny bruker. Du kan også ringe Felleskjøpets Kundeservice på telefon: 72505050 og tast 3 + 1 for hjelp med påloggingen.

NB! Alle må fortsatt levere leveringsseddel. 

Leierensing av såkorn

Vi anbefaler de som vurderer å rense sitt eget såkorn, om å sende inn prøver for spireanalyse til det aktuelle anlegg. Denne prøven skal være på minimum 150 gram. Ta ut prøven mange steder i bingen, slik at prøven blir så representativ som mulig.

Alle som leverer spireprøver til oss vil få analysesvar og faktura direkte fra Kimen såvarelaboratorium. 
Vi reduserer partikostnader tilsvarende analysekostnader ved fakturering av renset parti. 

Frist for innlevering er satt til 13.10.2023.

Prøver innsendt etter satt dato vil få en høyere partikostnad.

Alle som leverer inn spireprøve blir automatisk påmeldt rensing. 
Dere trenger derfor ikke ringe eller gi beskjed før vi tar kontakt med dere. 

Vær oppmerksom på at det kreves spireanalyse av såkornet for å få det beiset. Dette for å unngå unødvendig beising, i tillegg sparer vi miljøet. 

Renseplan er lagt ut som driftsmelding til høyre på denne siden i perioden desember til mai. 

For spørsmål om leierensing ta kontakt med Felleskjøpet Rindsem - tlf: 99308057.