Telefonnummer til anlegget er: 99253918

 

Viktig info om timebestilling  

  • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
  • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
    Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
  • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%. 
  • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
  • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
  • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.   

Mottak

  • Bygg og havre. Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. 

Transportbestilling

Torp Transport: 90725329 (fra Stor Elvdal og Åmot)

Containerpriser Elverum.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.