Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Fôrkorn:
Bygg og havre.
Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. 

Transportbestilling

Torp Transport: 90 72 53 29 (fra Stor Elvdal og Åmot)