Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Fôrkorn.
Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. 

Transportbestilling

Tlf: 906 76 516