Telefonnummer til anlegget er: 99 25 39 18

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av

Fôrkorn:
Bygg og havre. Havre skal leveres med forhåndsprøve for mykotoksiner. Det skal være en god gjennomsnittsprøve. 

Transportbestilling

Torp Transport: 90 72 53 29 (fra Stor Elvdal og Åmot)

Containerpriser Elverum.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.