Felleskjøpet er en demokratisk organisasjon som gir mulighet for innflytelse og medbestemmelse.

Lokal tilstedeværelse

Felleskjøpet er eneste totalleverandør til landbruket med over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet til å betjene deg som medlem/kunde.

På våre nettsider finner du fagstoff, fagartikler, priser og nettbutikk.

Bondens Min Side  kan du bestille kraftfôr, tilskuddsfôr, ensileringsmidler og såkorn. I tillegg finner du kjøpshistorikk, egne kornleveranser, din reskontro i Felleskjøpet Agri m.m. Du kan også kontrollere og redigere egne kundeopplysninger og bestille kornoppgjør på e-post.

Her finner du også informasjon om Felleskjøpets kraftfôrapp og løsning for timebestilling for levering av korn.

Mentorordning for deg som ny

Som ny medlem i Felleskjøpet får du tildelt en mentor som hjelper deg med faglig oppfølging, råd og støtte tilpasset din produksjon som fôring, grasdyrking, korndyrking, mekanisering, bruk av maskiner og utstyr eller kreditt/ likviditet. Vi tar deg som ny bonde på alvor, her får du mulighet til å dele din kunnskap med andre bønder og fagstaben i Felleskjøpet.

Etableringsbonus for deg som ny/ung bonde

Du får 1,5 % rabatt (etterbetalt pr. år) på alt du handler i Felleskjøpet de tre første driftsårene. Avtalen inngås innen ett år etter overtakelse/forpaktning har skjedd. 

Gå til Søknadskjema - Avtale om etableringsbonus

Medlemsbladet Samvirke

Her finner du gode fagartikler, næringspolitiske kommentarer, produktnyheter og annet aktuelt fagstoff. Samt innstikk av Akkurat Nå - en produktkatalog til deg som proffbruker/bonde.

Stipendordning for deg som innovativ bonde

Som medlem i Felleskjøpet kan du søke på et stipend som er tilgjengelig for deg som innovativ bonde. Det skal bidra og stimulere til nytenkning innen landbruket med sikte på nye muligheter og økt inntjening. 

Søknadsskjema - Stipend for innovative medlemmer

Finansieringsordning på gjødsel og såkorn

Felleskjøpet har i samarbeide med Landkreditt Bank utarbeidet en finansieringsordning for gjødsel og såkorn. Dette er et enkelt finansieringsopplegg med gunstige renter.

Enkel betalingsordning med Autogiroavtale

Lønnsom betalingsordning på kraftfôr og plantekultur med 1 % kontantrabatt. Fyll ut dette skjemaet, og send på e-post til kreditt@felleskjopet.no 

Agrol - Landbrukets fordelsprogram

Som medlem i Felleskjøpet får du tilgang til en av landets beste rabattavtaler. Gjennom Agrol får du rabatter på en mengde aktuelle varer og tjenester som er skreddersydd for deg som bonde. Mer informasjon om ordningen finner du i denne brosjyren og på www.agrol.no.

Fordeler og rabatter med AgriCard

AgriCard er landbrukets eget betalings- og rabattkort med en lang rekke andre fordeler i tillegg. Som medlem i Felleskjøpet kvalifiserer til du til å få AgriCard. Du kan søke om kortet her.

Skjemaet sendes per post til: Agrikjøp AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo. Mrk. "Søknad". 

Statoilavtalen

Statoilavtalen gir medlemmer av Felleskjøpet gunstige rabatter på drivstoff og fyringsolje. Du kan lese mere om avtalen på Statoil sine sider.
I registreringsskjemaet må du huske å huke av for «Medlem i Felleskjøpet». Registreringsskjema

Forskning og utvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver forskning og utvikling av fôrmidler  til  husdyr  og  kjæledyr.  Vi er godt anerkjente og jobber nær opptil andre forskningsmiljøer i Norge og ute i Europa. Graminor driver forskning, utvikling og framforedling innen plantekultur.

Dette er viktige områder som har høy prioritet i Felleskjøpet og som vi også i framtiden vil satse på.

Medlemsbonus

Dersom driftsresultatet gjør det mulig, kan Årsmøtet vedta å utbetale medlemsbonus. Dette gis som en prosentandel av det enkelte medlem sitt kjøp i Felleskjøpet og Felleskjøpets  varer hos samarbeidende lag. Det gis også bonus på kornleveranser. 

Tildeling til medlemskapitalkonti

  1. Årsmøtet kan disponere deler av årsoverskuddet til medlemskapitalkonti. Det avsatte beløpet fordeles på medlemmene i forhold til deres samhandel med FKA.
  2. Avsetning til den enkelte sin medlemskapitalkonto fortsetter til det er opparbeidet et beløp tilsvarende 10 % av gjennomsnittlig samhandel de til en hver tid siste 5 år, men begrenset oppad til kr. 200 000,- pr medlem. Etter å ha nådd øvre grense får medlemmet utbetalt sin del av ny disponering til ordningen. Årsmøtet kan endre øvre grense i takt med behov og utvikling.
  3. Årsmøtet kan vedta en avkastning på medlemskapitalkontiene som del av disponering av årsoverskuddet.
  4. Medlemskapitalen kan tas ut ved opphør av medlemskap, med et trinnvis uttak over 5 år.
  5. Styret har fullmakt til å akseptere utbetaling i særskilte tilfeller.