0

Felleskjøpet Agri satser på unge og nye bønder

Unge bønder er fremtiden, både for norsk landbruk og Felleskjøpet Agri. Derfor ønsker vi å gi den nye bonden en god start, gjennom mentorordning og etableringsbonus i tre av de første driftsårene.

 

Fordeler til deg som ung/ ny bonde:

Mentorordning

Mentorordningen går ut på at du får en fast kontaktperson i Felleskjøpet som hjelper deg med å lykkes i din produksjon. Mentor er en fagperson innen hovedproduksjonen på gården, og vil bistå med råd og veiledning etter behov. Mentor vil også trekke inn andre ressurspersoner i Felleskjøpet etter behov. Mentorordningen tilbys de tre første driftsårene man er medlem i Felleskjøpet. Du vil få en mentor tildelt etter at du har meldt deg inn som medlem i Felleskjøpet.

Etableringsbonus

Etableringsbonus i Felleskjøpet gis nye medlemmer i en treårsperiode etter innmelding. Bonus er på 1,5% og gjelder på alt kjøp, både driftsmidler, maskiner og butikkvarer. Det må sendes inn søknad for å benytte seg av bonusen, det kan du gjøre her. 

IPS: Individuell pensjonssparing

Medlemmer i Felleskjøpet Agri under 40 år tilbys en unik IPS-fordel gjennom Landkreditt. Med IPS-ordningen kan du spare opptil 40.000 kroner per år, og 23% av det du sparer i løpet av året får du i skattefordel, det vil si inntil 9.200 kroner i redusert skatt. Pengene du sparer er øremerket pensjon, og de er bundet frem til du er 62 år, som annen pensjon. Det er først ved uttak at sparesaldoen beskattes. Skattesatsen er fortsatt som kapitalskatt, for tiden 23 prosent. Mer om IPS kan du lese her.

Samling for unge bønder

I tillegg inviterer Felleskjøpet til årlig samling for unge og nye bønder i november. I 2018 blir samlingen arrangert på Lillestrøm i samarbeid med Tine, Nortura og Landkreditt. Foruten denne arrangeres det også flere lokale og regionale samlinger for unge og nye bønder.

 

Årets unge bonde

For å sette fokus på og løfte frem norsk landbruk har Felleskjøpet Agri, Norges Bygdeungdomslag og McDonald’s Norge gått sammen om å lage kommunikasjonskonseptet Landbruket NXT. Prosjektet er en paraply for satsningene «Årets unge bonde» og «Grønn utdanning», og skal inspirere flere unge mennesker til å bli matprodusenter eller til å velge en karriere innen landbruket. Mer om prosjektet kan du lese her. 

Kåring av «Årets unge bonde» er en del av kommunikasjonskonseptet Landbruket NXT (tidligere Grønn utdanning) som har pågått siden våren 2010.  «Årets unge bonde» skal være 35 år eller yngre, matprodusent og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Årets unge bonde vinner 20.000 kr til å dra på en drømmereise, med avløser i inntil en uke, sponset av Norske Landbrukstenester.

Tidligere vinnere har vært:

  • Roar Lima Grødeland fra Rogaland (2010)
  • Elisabeth Holand fra Nordland (2011) 
  • Per Magnus Værdal fra Trøndelag (2012) 
  • Terje Uv fra Rennebu (2013) 
  • Tor Jacob Solberg fra Østfold (2014) 
  • Mats Hegg Jacobsen fra Tromsø (2015)
  • Ingve Berntsen fra Rogaland (2016)
  • Cesilie Nilsen fra Vest Agder (2017)

Årets unge bonde 2011 Elisabeth Holand

Årets unge bonde 2012, Per Magnus Værdal

Årets unge bonde 2013, Terje Uv fra Rennebu

Årets unge bonde 2014, Tor Jacob Solberg fra Østfold

Nominering av Årets unge bonde 2018 av Felleskjøpet Nominering av Årets unge bonde 2018

Vi trenger din hjelp til å finne Årets unge bonde 2018. Den vi leter etter er en bonde som kan inspirere flere til å finne veien til norsk landbruk! ... Les mer

Ung bonde-samling 2018

- Sett av datoen allerede nå! 

Det blir også i år samling for nye og unge bønder på Thon Hotell Arena Lillestrøm. Samlingen holdes parallellt med Agroteknikk 2018, og nytt av året er at Tine, Nortura og Landkreditt er medarrangører. 

Foreløpig program (med forbehold om endringer):
* Bondepub fredag kveld
* Konsert med blant annet DDE og Postgirobygget med flere
* Ung bonde-samling lørdag 
* Bankett lørdag kveld med kåring av Årets unge bonde 2018

Påmelding åpner i august/september.

Aktiviteter

Dato
Sted
Aktivitet
Påmeldingsfrist
10.11 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Ung bonde-samling 2018

Unik medlemsfordel for deg under 40 år av Medlemsavdelingen Unik medlemsfordel for deg under 40 år

Nå kan du spare til pensjon og samtidig spare skatt. I samarbeid med Landkreditt Bank tilbyr Felleskjøpet Agri 1.000 kr i medlemsfordel til alle medlemmer under 40 år som starter Individuell pensjonssparing (IPS) hos Landkreditt Bank. ... Les mer

Foredrag fra Ung Bonde-samlingen 2017 av Medlemsavdelingen, Felleskjøpet Foredrag fra Ung Bonde-samlingen 2017

Lørdag 11. november arrangerte Medlemsavdelingen samling for ca 180 unge bønder på Lillestrøm. Foruten et variert program i plenum fikk deltakerne delta på fagforedrag innen ulike produksjoner og temaer. ... Les mer

Nyttig lesestoff for deg som ung/ny bonde

Nominering av Årets unge bonde 2018 Nominering av Årets unge bonde 2018

Vi trenger din hjelp til å finne Årets unge bonde 2018. Den vi leter etter er en bonde som kan inspirere flere til å finne veien til norsk landbruk! ... Les mer

Den som dyrker sin jord, kan spise seg mett Den som dyrker sin jord, kan spise seg mett

Vi er privilegerte som får lov til å dyrke vår jord i flott natur og spise oss mette på deilige norske landbruksprodukter. ... Les mer

Landbruksnæringa ser framover Landbruksnæringa ser framover

Då eg som 19-åring dukka opp på Vestlandet att, etter tre år på jordbruksskule på ”det blide Sørland”, kunne eg mellom anna skilte med verdas kulaste Saab 99 GL, oransje hår, og medlemsskap i Norges Bondelag. ... Les mer

Fremtidens kompetansebehov i landbruket Fremtidens kompetansebehov i landbruket

Høgskolen i Innlandet (HINN) holdt åpent møte med påfølgende workshop 14. mai. Tema var «Fremtidens kompetansebehov i norsk landbruk». ... Les mer