19.03.2024 | Felleskjøpet

Selskapene har signert en toårs intensjonsavtale med felles mål om å tilby norske bønder teknologi

som behandler husdyrgjødselen samtidig som man resirkulerer næringsstoffer og reduserer utslipp av

klimagasser og ammoniakk.

Stig Atle Viken, sjef for I-mek i Felleskjøpet Agri, kommenterer avtalen slik:

– I vår bærekraftstrategi er det en uttalt ambisjon at Felleskjøpet skal styrke tilbudet av

rådgivning og tjenester innenfor god agronomi, presisjonsjordbruk, samt balansert og riktig

gjødsling, slik at bonden får det beste ut av jorda. Denne intensjonsavtalen er et viktig steg i

dette arbeidet. Det handler også om et produktspekter som er framtidsrettet, samtidig som

det vil gi kunder bedre økonomi og resultat. Vi gleder oss til å jobbe tettere med N2 Applied

framover, sier Viken.

Husdyrgjødselen behandles lokalt på gården med bruk av plasmateknologi for å lage NEO

(nitrogenanriket organisk gjødsel), som er en god gjødsel samtidig som den er miljø- og klimavennlig.

– Skal vi nå de ambisiøse målene norsk landbruk har satt seg både innen klima og miljø, må

matproduksjon i større grad bli mer sirkulær, elektrisk og lokal. Vår teknologi kan bidra direkte

inn i dette arbeidet, sier Trond Lund, leder for forretningsutvikling i N2 Applied.

Selskapene er i gang med å legge opp felles møter rundt om i landet der løsningen vil bli presentert

for norske bønder.