15.12.2023 | Felleskjøpet

Onsdag denne uken inngikk Norsirk avtale med Søndre Helgeland Miljøverk IKS om at bønder på Helgeland kan levere landbruksplast gratis ved SHMILs anlegg i Brønnøysund og Mosjøen.

Den nye avtalen gjelder fra nyttår. Innen 1. mars 2024 skal selskapene utarbeide en kostnadseffektiv løsning for innhenting av plast hos Helgelands-bonden.

Tidligere i høst ble det kjent at Felleskjøpet har inngått samarbeid med returselskapet Norsirk. Sammen skal selskapene videreføre samarbeidene med innsamlere landet rundt, og i tillegg utvikle nye rutiner og ordninger som gjør det enklere for den norske bonden å samle inn og levere ulike fraksjoner tilknyttet landbruksplast.

– Avtalen med SHMIL er viktig, både for landbruket på Helgeland og ikke minst i et miljøperspektiv. Ambisjonen vår er at vi skal videreutvikle ordningen med retur av landbruksplast til å bli enda bedre, slik at også kvaliteten på plasten som sendes til gjenvinning blir bedre, sier rådgiver Trond Espen McDonald Bygland i Norsirk.

Lokalt på Helgeland valgte SHMIL å stoppe mottak av landbruksplast fra 1. november etter at Grønt Punkt sa opp avtalen med dem. Nå er altså ny avtale på Helgeland på plass mellom Norsirk og SHMIL.

– SHMIL er glad for at vi fortsatt kan ha en løsning for landbruksfolie, og vi har stor tro på at vi får på plass en kostnadseffektiv og god løsning for bonden i alle våre 11 eierkommuner, sier kommunikasjonssjef Toril Haltbrekken i SHMIL.

I påvente av ny avtale har Felleskjøpet etablert midlertidige løsninger for innhenting av landbruksplast sammen med Østbø i områder hvor det har vært behov for å levere. Et lignende tilbud vil på nyåret videreføres i områder som ikke berøres av den nye avtalen mellom Norsirk og SHMIL, gjennom Retura Shmil.

Felleskjøpet Agri setter pris på at bonden på Helgeland fortsatt får gode løsninger til å returnere landbruksplast. I tillegg til viktige samarbeid med lokale innsamlere, har Felleskjøpet også etablert en egen nasjonal innhenting av rundballeplast. Denne ordningen innebærer at bonden kjøper egen plastpresse, presser rundballeplasten, som Felleskjøpet deretter henter kostnadsfritt hos bonden.

– Ambisjonen til Felleskjøpet er at vi skal samle inn og gjenvinne all landbruksplasten vi setter på markedet. Avtaler med lokale mottakere er viktig, så vi er glade for samarbeidet som nå inngås på Helgeland, sier Geir Vik, leder for innkjøp i Felleskjøpet Agri.