20.11.2023 | Felleskjøpet

Tidligere i høst ble det kjent at Felleskjøpet har inngått samarbeid med returselskapet Norsirk. Sammen skal selskapene videreføre samarbeidene med innsamlere landet rundt, og i tillegg utvikle nye rutiner og ordninger som gjør det enklere for den norske bonden å samle inn og levere ulike fraksjoner tilknyttet landbruksplast.

– Vi vil bidra til at enda mer landbruksplast sendes til gjenvinning. I dag samles inn cirka 85% av landbruksplasten vi setter på markedet. Vi har ambisjoner om å samle inn alt i samarbeid med innsamlere og i egen regi, sier prosjektleder Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri.

Videreføre lokale løsninger

Felleskjøpet og Norsirk har fått flere spørsmål om den nye ordningen etter nyheten ble kjent. I ukene som har gått etter avtalen ble kjent har Norsirk hatt dialog med en rekke innsamlere som er med på dagens ordning.

– Den nye ordningen trer i kraft fra nyttår. Allerede fra start skal tilbudet til bonden være like bra som i dag. Ut fra dette skal vi videreutvikle ordningen til å bli enda bedre, sier prosjektleder Trond Espen McDonald Bygland i Norsirk.

Han understreker at avtaler med en rekke eksisterende innsamlere allerede er på plass, og det kommer stadig til flere.

Bønder som har spørsmål om innlevering av landbruksplast, kan ta kontakt med sin lokale innsamler.

– Vi oppfordrer videre innsamlere til å ta kontakt med Norsirk på epost: landbruk@norsirk.no dersom de har innspill eller spørsmål, sier Trond Espen McDonald Bygland.