13.10.2022 | Felleskjøpet

I 2025 skal Felleskjøpet Agri i Norge, Lantmännen i Sverige og Hornsyld Købmandsgaard i Danmark erstatte hele Trioworlds sortiment av strekkfilm, som brukes til ensilering av rundballer, med produkter som består av minst 30 prosent brukt og gjenvunnet materiale. Dette materialet er rundballeplast som bønder i Sverige, Norge og Danmark har levert inn til gjenvinning.

Initiativet gir forsprang

- Ved å ta dette initiativet, i stedet for å vente på at politikerne bestemmer hvordan det skal fungere, får vi et stort forsprang. Jeg vil si at satsingen gjør at vi ligger to steg foran sammenlignet med andre land innenfor EU, sier Poul Møller ved Hornskyld Købmandsgaard.

Den nordiske trioen har allerede tatt et viktig steg mot redusert plastbruk ved å tilby en tynnere strekkfilm, og sortimentet for landbruksplast til plansiloer består allerede i dag av en stor del gjenvunnet materiale.

Bevarer kvaliteten og øker verdien på plastinnsamlingen

– Ensilasjeplast har lenge vært samlet inn og gjenvunnet, men kunne tidligere kun brukes til plastprodukter med lavere kvalitetskrav. Det fine med dette er at brukt strekkfilm nå resirkuleres og blir et nytt høykvalitetsmateriale, uten at kvaliteten påvirkes. Ved å gå over til et produkt med samme kvalitet og som brukes på samme måte som vanlig film, kan bonden dermed redusere klimabelastningen betydelig, sier Jan Håvard Kingsrød, produktsjef i Felleskjøpet.

God innsats fra nordiske bønder får nå økt verdi, når den brukte landbruksplasten blir klippet opp i biter og vasket i mange vannbad, for å fjerne sand og fôrrester, før den tørkes, pelleteres og gjenbrukes i produksjonen av ny plastfolie.

Resirkulert rundballeplast

Brukt landbruksplast som er vasket og pelletert før den gjenbrukes i produksjon av ny plastfolie.

Håndteringen og produksjonen av landbruksplasten skjer på Trioworlds anlegg i Smålandsstenar. Sortimentet med gjenvunnet råvare, som kalles Triowrap loop, er RecyClass-sertifisert, og det holder samme høye kvalitet som nåværende produkter, men med ca 30 prosent lavere klimapåvirkning.

– Denne unike satsingen er en del av Lantmännens bærekraftsarbeid, som blant annet inkluderer de strategiske målene om å erstatte nyprodusert, fossilbasert plast med resirkulerte og fornybare materialer innen 2030. I tillegg må vi forbedre effektiviteten av plastforbruket vårt ved blant annet å redusere tykkelsen på produktene og at plasten vi bruker skal være fullstendig resirkulerbar. I Lantmännens rapport «Future Agriculture: Milk and Beef» fra 2021 ble landbruksplast identifisert som et potensial for å nå et fossilfritt landbruk der vi nå tar et stort steg videre ved å gå over til produkter med resirkulert materiale, sier Helena Häggblad, produkt leder for spesialvarer hos Lantmännen.

Om samarbeidspartnerne

Lantmännen er et landbrukssamvirke og Nord-Europas ledende aktør innen landbruk, maskiner, bioenergi og mat. Lantmännen eies av 19 000 svenske bønder, har 10 000 ansatte, har virksomhet i rundt 20 land og har en årlig omsetning på 50 milliarder SEK. Division Lantbruk er Lantmännens kjernevirksomhet og utvikler og tilbyr produkter og tjenester for sterkt og konkurransedyktig landbruk. Divisjonen opererer både i Sverige og internasjonalt. Divisjonen jobber med innovasjon og utvikling av blant annet bærekraftige rensemetoder, organisk gjødsling og planteforedling for fremtiden.

Felleskjøpet Agri SA har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt. Felleskjøpet eier også Granngården som har butikker i Sverige.

Hornsyld Købmandsgaard AS er en riksdekkende dansk privat leverandør av produkter til landbruket med hovedkontor på Jylland, en omsetning på 2 milliarder danske kroner og 190 ansatte. Virksomheten omfatter også bygg og anlegg, olje, kjæledyrfôr og skadedyrbekjempelse.