03.01.2022 | Felleskjøpet

Tar vare på avlingskvaliteten

«Plasten ble brukt på over 10.000 rundballer i Norge i år, og vi ser at den leverer hva den lover» sier Jan Håvard Kingsrød, produktsjef for strekkfilm i Felleskjøpet. Videre sier han «Å ta vare på tørrstoffinnholdet i grovforet vårt er viktig. Forsvinner det tørrstoff grunnet dårlig plast får vi færre fórenheter og vi henter ut mindre liter mjølk per rundball.».

Samme gode egenskaper som den tradisjonelle TrioWrap

Triowrap Loop har de samme gode egenskapene som den tradisjonelle TrioWrap. Den egner seg både til runballer og firkantballer, og fungerer i alle typer av pakkemaskiner. Den er 25 my tykk. TrioPlast, som er leverandør, er et svensk selskap som har vært ledende på plastforpakningsløsninger i over 50 år.

Plast er et viktig materiale for landbruket, men også en kilde til forurensning.
Landbruksplast er en fellesbetegnelse for ulike typer plast som bonden bruker. Vanligste typer er rundballeplast, PP-sekk (sekker som brukes til såkorn, gjødsel etc.), fiberduk, og harde plastprodukter som kanner, kasser etc. Å få returnert mest mulig landbruksplast er viktig for næringas miljøavtrykk og omdømme. Vanlig resirkulerbar plast kan gjenbrukes 7-8 ganger før den går til forbrenning i fjernvarmeanlegg og vil da avgi samme mengde energi som den mengde olje som ble brukt innledningsvis for å produsere plasten. Med andre ord er ingen energi blitt borte på veien, men den er brukt mange ganger!

Resirkulering nytter!

Har du emballasjepresse?

Med en komprimatorpresse får du kontroll på rundballeplasten. Denne hydrauliske pressa tar plasten fra ca. 50-60 rundballer før den få tømmes. Plasten tar deretter liten plass, den havner ikke på avveie, du unngår "plastberget" på gården og det er lettere å levere landbruksplasten til gjenvinning. Har gården forsikring hos Gjensidige og du er medlem i Bondelaget kan du søke om støtte i bærekraftfondet og få inntil 7000,-.