28.05.2024 | Felleskjøpet

Ved nyttår startet Felleskjøpet salget av det nye produktet Fryd Larvegodt, en snacks til hobbyhøns med høyt protein- og fettinnhold. Mottakelsen har vært over all forventning.

– Hønene er helt ville etter larvegodt. Fortsetter salget i samme tempo som det gjør nå, vil norske hobbyhøns fortære cirka fire tonn med tørkede melorm i 2024, sier produktsjef Idun Rosenfeld i Felleskjøpet Agri.

Næringsrikt

Larvene har høyt protein- og fettinnhold, med en gunstig sammensetning av både aminosyrer og fettsyrer. Larvenes skall inneholder også kitin, en kostfiber som stimulerer til gunstig tarmflora, og dermed stabiliserer og bedrer fordøyelsen til dyra.

– Jeg har smakt på Fryd Larvegodt selv. Inntil videre lar vi hønene få ha det for seg selv, men de elsker det, sier Rosenfeld.

Hun påpeker at Fryd Larvegodt skal gis som et tilskudd til fuglenes fôr, og skal ikke utgjøre mer enn 10 prosent av rasjonen. Larvegodt strøs på bakken for å stimulere til mer naturlig oppførsel.

Sirkulær framtid

Fryd Larvegodt produseres av selskapet Invertapro på Voss, et selskap med fokus på natur og bærekraft. Melorm er larvene til melbillen. Invertapro har avtale som sikrer dem tilgang på vegetabilsk matavfall fra butikker og produksjon i Bergens-området. Matrester blir fôret som dyrker fram larvene, som i neste omgang tørkes og blir til Fryd Larvegodt.

– Melormene er et veldig godt eksempel på hvordan vi kan være med å bidra til en mer sirkulær framtid. Vi er opptatt av å være Norges insektpionerer, og vi skal være med å støtte opp en framtidsrettet matproduksjon av bærekraftige proteiner, sier Jakob Irgens Blakstad, forretningsutvikler i Invertapro.

Sterk økning

Felleskjøpet er den største leverandøren av fôr og utstyr til norske hobbyhøns. I løpet av de siste årene har det vært en sterk økning i antall norske hobbyhøns. Dette kom spesielt under pandemien, og interessen har vedvart i tiden etterpå. I dag er det cirka 200.000 hobbyhøns i Norge. Facebook-gruppen «Høner i hagen» har nesten 39.000 medlemmer. 

- Hobbyhøns er fortsatt svært populært rundt om i landet. Mange ser nok nytten i å kombinere matauken i form av eggene hønene legger, og det faktum at hobbyhøns kan være tamme kjæledyr også, sier Idun Rosenfeld i Felleskjøpet.

Samvirkekonsernet følger tett med på utviklingen av alternative proteinkilder til norsk dyrefôr.

– Jeg tror Fryd Larvegodt og hobbyhøns bare er starten. Våre samarbeidspartnere i Invertapro leverer også mel fra larver til produksjon av dyrefôr, et proteintilskudd til flere mulige dyrearter. Foreløpig er råvaren for dyr til å brukes i kraftfôr til produsentmarkedet, men når produksjonsmetodene blir bedre, kan dette bli en fin måte å benytte matavfall til dyrefôr på en trygg måte, sier forretningsområdesjef Marit Kaarstad Dahl i Felleskjøpet Agri.