24.09.2021 | Karstein Brøndbo

2020 var et museår, og det ble rekordsalg av feller og rekordfangster i fellene. Det meldes også årlig inn nær 5 000 skader til norske forsikringsselskaper som er koblet til rotter og mus. De ubudne gjestene volder skader for mer 250 millioner kroner på årsbasis, viser beregninger gjort av Gjensidige. Døde dyr og avføring kan gi store luktproblemer, i tillegg spiser de alt de kommer over og ødelegger isolasjon, rør og elektriske anlegg. Gnagerskader på ledninger er dessverre en viktig brannårsak i landbruket.

Kalkunhuset til Heidi og Ole Jørgen Homstvedt i Indre Østfold kommune brant i 2017. Brannårsaken er fortsatt ukjent. Men huset ble bygget opp igjen, og de har i dag 9 200 kalkuner i innsettet og leverer ca 25 000 kalkuner i året. I tillegg produserer de storfekjøtt, korn og gras.

30 åtestasjoner

Tre kraftfôrsiloer av stål fra Felleskjøpet står på en ganske så renvasket betongplatting utenfor kalkunhuset. Inntil husveggen står en åtestasjon av stål med lilla blokker og røde gryn. Ved våningshuset står en tilsvarende. Totalt har Homstvedt tjue åtestasjoner rundt på gården og ti stasjoner på en annen gård han eier og driver; utendørs ved husvegger, innendørs ved kornbinger og i redskapshus, ved utsatte maskiner som skurtreskeren og gravemaskina. Han har funnet rundt ti døde gnagere ved stasjonene i høst.

Og katten? – Den fanger helst kattemat.

720x480 20 ÅTESTASJONER.jpg

20 ÅTESTASJONER: Ole Jørgen Homstvedt kontrollerer og etterfyller tjue åtestasjoner rundt og i gårdens bygninger.

Sparer på å gjøre det sjøl

En skadedyrbekjemper på to bein har i gjennomsnitt 236 kr/time i lønn, ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg må du betale sosiale kostnader pluss reisepenger og en fortjeneste til arbeidsgiveren.

Ole Jørgen Homstvedt har gått kurs hos Norsk Landbruksrådgiving Øst. Han måtte vente en stund for å få plass, for det var fullbooka. Åtestasjoner, blokker og gryn kjøper han på Felleskjøpet. Og i forhold til anbud på skadedyrkontroll hos skadedyrfirmaene sparer han 6000-7000 kroner i året på å kontrollere og etterfylle åtestasjonene sjøl.

– Renhold er vesentlig, og man får aldri vært nøye nok. Ellers er det grunnleggende å opprettholde trykket i vernet mot gnagerne. Hvis jeg hadde satt det bort, hadde jeg ikke hatt lov til å etterfylle stasjoner som gikk tomme mellom hvert besøk, sier Ole Jørgen Homstvedt, som er fornøyd med å ta på vernehanskene og gjøre jobben sjøl, som han også gjorde før regelverket ble strammet inn.

HOLDER TRYKKET: Kalkunbonde Ole Jørgen Homstvedt på Mysen passer på renhold og å ha mange oppfylte åtestasjoner for å holde gnagerne unna fôr, korn, maskiner og elektriske ledninger.

Nye regler for bruk av gnagermidler

Reglene for bruk av rottegift har endret seg flere ganger de siste årene. Fra sommeren 2018 har bøndene fått lov til å bruke de samme giftstoffene som ellers bare godkjente skadedyrfirmaer har lov til å bruke, de giftstoffene som kalles andregenerasjonsmidler, som er dødelige etter første inntak. Mattilsynet kontrollerer autorisasjonene. De fører også tilsyn med at gnagermidlene ikke plasseres slik at de utgjør en fare for mat og dyr.

Gnagersertifikat

Forutsetningen for å få en autorisasjon for enkelte gnagermidler er at man har gyldig sprøytesertifikat (autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler fra Mattilsynet), at man eier eller leier en landbrukseiendom, og at man har tatt et tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen. Kurset tar seks timer hos Norsk Landbruksrådgiving og koster et par tusen kroner.
Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom og i forbindelse med veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter i en åker. Hvilke preparater som er omfattet av ordningen står på etiketten.

Museåret 2020

Hvis vi setter 2018 som et normalår for salget av midler mot smågnagere i Felleskjøpet, viser salget i september og oktober 2020 en økning på 80%.

Klerat Rottegift leveres i voksblokker à 20 gram. Dette er en 2. generasjonantikoagulant som legges i åtestasjon og som krever autorisasjon.

imageo34zh.pngSELGER FELLER og GIFT: Rune på Felleskjøpets butikk på Vinstra melder om godt salg av feller og midler mot smågnagere i år.

Samvirke 8 2020