01.10.2021 | Camilla Mellemstrand

Mange bønder har opplevd problemer med rotter og mus. En av utfordringene er at de uønskede gjestene spiser korn og fôr, men avspiste kabler i traktorer og skurtreskere, er også et problem. I verste fall kan kortslutninger føre til brann.

Felleskjøpet tilbyr et middel fra Vilofarm til deg som vil ta opp kampen mot rotter og mus. Middelet heter Selontra og kan brukes av både utdannede skadedyrbekjempere og bønder med autorisasjon.

Attraktiv rottegift

For å lykkes med skadedyrsbekjempelse er det viktig at gnagerne synes middelet er attraktivt å spise. Selontraen er svært attraktiv for rotter og mus.

- Labforsøk viser at rotter foretrekker Selontra framfor både maisensilasje og hamburger. Vi har også gode tilbakemeldinger fra profesjonelle skadedyrsbekjempere som har tatt dette i bruk. En av våre kunder har blant annet brukt produktet på en søppelplass hvor gnagere hadde blitt et stort problem. Selv om rottene har svært mye attraktiv mat på en søppelfylling, var Selontraen populær også her, sier produktsjef i Vilofarm, Bent Ove Karlsen.

Gnagerne dør raskere

De fleste av dagens gnagermidler er blodfortynnende midler, som gjør at gnagerne dør av indre blødninger. Selontra er ikke blodfortynnende middel, men en overdose D-vitamin.

- Gnagerne dør raskere med Selontra enn med tradisjonelle midler. De stopper å spise etter 24 timer og dør i løpet av to til fire dager. Med tradisjonelle midler tar det fem til sju dager før gnagerne dør. Ettersom gnagerne stopper å spise Selontra etter bare 24 timer, mens de kan spise langt mer enn dødelig dose av de tradisjonelle midlene, blir totalmengden gift som trengs for å slå ned et angrep, lavere, sier produktsjefen.

Må legges i åtestasjoner

Tradisjonelle midler selges enten som pasta eller som voksblokker. Selontra er en mellomting mellom disse. Middelet skal legges ut på forsvarlig måte i åtestasjoner.

- Det er viktig å følge med slik at det er åte tilgjengelig for alle gnagerne. Selontra brytes ned raskere i kroppen enn antikoagulerende midler, så åtene må ikke gå tomme. Alle skadedyrene må få en dødelig dose, sier Karlsen.

Mindre fare for forgiftning

Virkestoffet i Selontra brytes ned i naturen og hoper seg ikke i kroppen. Dette betyr mindre fare for sekundærforgiftning av hunder, katter og fugler som spiser døde gnagere.

Klikk her for å se Selontra brosjyren>