15.02.2023 | Felleskjøpet

Rotter og mus finnes over alt der det finnes mennesker. Livsstilen vår og de miljøene vi har skapt gir nemlig gnagerne de beste forutsetninger for å overleve og formere seg.

– Det moderne samfunnet vårt er rett og slett perfekt for rotter. Her finner de både mat og beskyttelse i avløpssystemer, parker, søppelhauger, kildesorteringer og kompost. Rotter er dessuten smarte og kan tilpasse seg nye måter å leve på, hvis det blir nødvendig, forteller Håkan Kjellberg, som er skadedyrekspert hos Anticimex.

De vanligste musene og tegn på skadedyr i hus

Ved siden av brunrotte er det husmus og stor og liten skogmus som tar seg inn i boligene våre, og her trives de veldig godt. Her finner de fuktige kjellere og avløp, spennende ganger i veggene, lune loft og mye å gnage på.

Tydelige tegn på at mus og rotter har kommet inn i huset er avføring samt gnage- og løpelyder fra vegger, gulv, kjeller og loft. Det er også vanlig med sterk lukt av urin, særlig fra mus, som drikker svært lite og derfor har veldig konsentrert urin. Rotter drikker mye mer og har utvannet urin som ikke lukter så sterkt. Men til forskjell fra mus som skvetter litt her og der, er rotter vanedyr som gjerne har et «toalett» som også kan gi ubehagelig lukt.

Konsekvensen av mus og rotter

Rotter bygger vanligvis reir lavt i kjellere og krypkjellere. Dessuten gnager de ut lange gangsystemer og hulrom der de samler mat og søppel som kan lukte skikkelig ille. Her nede trives de aller best, men de kan også klatre flere etasjer opp langs loddrette avløpsrør, og de kan klare seg under vann i opptil fem minutter.
Mus, derimot, trives best i vegger, på loft og under gulv. Mus er altetende, men foretrekker kornprodukter, nøtter og frø. Rotter spiser alt de kommer over.

Et annet tydelig tegn på at det har kommet inn dyr i huset, er gnagemerker på for eksempel kabler, isoleringsmateriale, rør og ledninger. Og det er nettopp gnagingen som skaper flest problemer i det moderne samfunnet. En avbitt strømledning kan føre til strømbrudd og til og med forårsake brann. Et istykkergnagd rør kan føre til vannskader. Slike problemer kan bli kostbare for både enkeltpersoner og samfunnet generelt. Håkan kan for eksempel fortelle om en kommune der hele bynettet sluttet å virke fordi en rotte hadde gnagd av en fiberoptisk kabel. Han forteller også om tilfeller der mus har gått inn i kloakkanlegg og forårsaket strømbrudd, slik at mange husholdninger har mistet vannet.

Før var man først og fremst redd for sykdommene som rotter og mus kunne spre. Selv i dag bærer de på en rekke forskjellige parasitter, bakterier og smittestoffer som kan være farlige for oss mennesker, men siden vi er så nøye med hygiene i dag, er ikke sykdomsrisikoen stor.

– Hvis det har samlet seg veldig mye avføring, er det viktig å være forsiktig slik at det ikke virvles opp partikler som sprer smitte. Stillestående vann som gnagere har vært i, kan også spre sykdommer. I landbruket er det dessuten en liten risiko for at rotter og mus kan spre sykdommer som for eksempel munn- og klovsyke. Da er det viktig å sette i gang spesialtiltak umiddelbart. Men de mest alvorlige konsekvensene kommer fra gnagingen, forteller Håkan Kjellberg.

Slik forebygger du

Å jobbe forebyggende er den beste måten å holde gnagerne borte fra boligen på. Det viktigste av alt er å sørge for at huset er tett. Mus kan ta seg inn gjennom hull så små som en penn, og rotter gjennom hull på omkrets med en tikrone.

– Det er vanskelig å få huset helt tett, men du kommer langt ved å fikse det mest åpenbare, for eksempel ødelagte kjellervinduer, dører som gliper, og sprekker i grunnmuren. Det er også lurt å sette netting foran ventiler og avløpsbrønner, sier Håkan.

Du kan gjøre mye i omgivelsene for å redusere gnagernes interesse for å nærme seg huset. Fuglemat som havner på bakken og åpne komposter er ordentlige gnagermagneter, og det samme er søppeldunker som ikke er helt tettsluttende.

Rotter er skye, smarte og mistenksomme vanedyr som gjerne følger en fast løype langs husveggene eller gjennom høyt gress eller annet beskyttende terreng. Reduserer du mulighetene deres for å kunne bevege seg beskyttet, får rottene mindre lyst til å begi seg bort til huset.

– Det beste du kan gjøre, er å sørge for at omgivelsene rundt huset er så lite attraktive som mulig for gnagerne. Klipp gresset og ikke ha busker, trær eller tette blomsterbed langs husveggen. Det er perfekte klatre- og gjemmesteder for både rotter og mus, sier Håkan.

Når gnagerne kommer seg innendørs

Hvis gnagerne likevel har klart å komme seg innendørs, anbefaler Håkan først og fremst å bruke vanlige slagfeller. God lokkemat kan være sjokolade, leverpostei samt rødt kjøtt og pølse.
Det er viktig å se til fellene hver dag og umiddelbart fjerne dyr som har gått i fellene. Bruk gjerne hansker når du ser til fellene for ikke å risikere å få bakterier eller andre smittestoffer på hendene. Døde dyr kastes i restavfallet.

Er det veldig mange mus og rotter, er gift som regel den beste løsningen, selv om det innebærer en viss risiko. For det første lokker giften til seg både rotter og mus, og derfor skal den ikke brukes hvis det bare er snakk om noen få dyr. For det andre er det en risiko for at dyr som har fått i seg gift, blir liggende og råtne inne i veggene på steder der det ikke er mulig å få tak i dem. Det er dessuten risiko for sekundærforgiftning, det vil si at andre dyr spiser de døde gnagerne og får i seg giften. Når du skal legge ut gift, er det aller viktigst å sørge for at ikke barn, hunder eller katter kan risikere å få i seg giften.

Husk at mus og rotter også har sin rolle i naturens kretsløp som mat for rovdyr. Det er ingen grunn til å være redd for gnagere, og vi bør heller ha respekt for dem og kanskje til og med beundre evnen de har til å tilpasse seg. Men når de kommer i konflikt med oss mennesker og ødelegger eiendeler og næringsmidler, er vi nødt til å sette en stopper og bekjempe dem på forskjellige måter, avslutter Håkan Kjellberg.

10 tips for å gjøre huset ditt musefritt

  1. Ikke la mat ligge utendørs
  2. Bruk søppeldunk og kompost med tettsluttende lokk
  3. Ikke ha trær og busker langs husveggen
  4. Klipp gresset kort rundt hele huset
  5. Pass på at dørene kan lukkes tett. Tett hull og sprekker i vegger, vinduer og gulv
  6. Kontroller rør- og ledningsinntak, for eksempel avløpet under oppvaskbenken
  7. Kontroller at rørene sitter fast og er tettet med stålull, eller skru fast en ring av metall rundt røret
  8. Tett ventiler og andre hulrom
  9. Sett netting foran kloakkbrønner
  10. Ikke oppbevar ved eller andre ting langs husveggen