01.12.2018 | Felleskjøpet

Minst mulig lidelse for dyr, sikkerhet for mennesker og god kontroll er viktig i bekjempelse av skadedyr. Dette er argumentene miljødirektoratet støttet seg til da de endret i nasjonale krav til muse- og rottemidler.

Bruk av gift mot mus og rotter

I 2015 ble reglene vesentlig skjerpet i omsetning av mus- og rottegift. Private brukere kan kun benytte tekniske feller mot rotter. Kun godkjente skadedyrfirmaer kan bruke gift utendørs.I 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Musegift kan fortsatt brukes innendørs i åtestasjoner. Her finnes det ulike løsninger:

  • Innsovningsmiddel og antikoagulanter som krever kontroll, oppfølging og påfylling av åte, eller
  • Såkalt andregenerasjons løsninger med gift i ferdigladet stasjon for engangsbruk. 

Innskjerpingen i regelverket i 2015 førte til at Felleskjøpet utvidet utvalget tekniske feller.

Ulike midler mot mus og rotter

Midler mot mus og rotter deles inn i første- og andregenerasjon. Førstegenerasjonsmidler er rettet mot mus og må spises flere ganger for å være dødelig. Dette er tillatt til privat bruk og kun innendørs, der du har jevnlig og god kontroll. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner for kjøp eller bruk. Andregenerasjonsmidler er dødelig etter første inntak og har derfor strammere regler knyttet til bruk.

De viktigste regelendringene omfatter privatpersoner. Du kan ikke lenger fritt kjøpe andregenerasjons produkter. Disse er kun tilgjengelig i ferdigladede åtestasjoner som ikke kan lades på nytt, og åtestasjonene er konstruert kun til mus. Les forpakninger grundig og forhør deg med forhandler ved innkjøp.

Følg regler og ta hensyn ved bruk av gift

All bruk av musegift og rottegift skal kun være tilgjengelig for gnagere. En åtestasjon sikrer at andre husdyr, fugler og barn ikke kommer til. Alle åtestasjoner, uavhengig av midler, skal være solide og ha lukkemekanisme som gjør dem vanskelige å åpne. De bør ha et kikkehull eller lokk for kontrollering og de bør kunne festes til underlaget. Åtestasjoner er aktuelt i hjemmet og andre bygg du ikke har daglig kontroll over, slik som hytta.

En forholdsvis ny type musegift inneholder et sovemiddel som gjør at kroppstemperaturen synker og dyret dør først etter å ha sovnet inn. Dette er kun effektivt på mus, ikke rotter eller større dyr. Midlet er mest effektivt når temperaturen i rommet er under 12-15 C°.