18.04.2023 | Jan-Eivind Kvam-Andersen, Yara Norge

Effektiv måte for å tilføre planta mikronæringsstoffer

YaraVita bladgjødsling er en effektiv måte å tilføre mikronæringsstoffer, siden det skal små mengder mikronæring til for å dekke plantenes behov. I korn er mangan og sink mikronæringsstoff man ofte finner mangel på, spesielt hvis man har høy pH eller et luftig såbed. Et typisk tegn på manganmangel er at man ser grønne kjørespor i åkeren – manganet er mer tilgjengelig der jorden er mer pakket. Et nyttig hjelpemiddel for å avdekke mikronæringsmangel i korn og potet er Megalab™ bladprøver. Ta kontakt med din lokale NLR-rådgiver for hjelp til uttak og innsending.

Opptak av vårt webinar om bladgjødsel og enkel bruk av presisjonsverktøy

Vi har forhåndsinnspilt presentasjonen som ble vist torsdag 11. mai for de som ikke fikk det med seg i en travel våronntid.

Jan-Eivind Kvam-Andersen fra Yara presenterer YaraVita bladgjødselproduktene. Fokus er på hvordan bonden skal ta ut avlingspotensialet hos seg med bruk av bladgjødsel. I tillegg snakker Jon Ole Botnevik, utviklingsleder i presisjonsjordbruk i Felleskjøpet hvordan vi får til enkel variabel tildeling, samt tildelingsfiler til gjødsling, plantevern- og bladgjødselmidler. Vi ser også på innstillinger av gjødselspreder.

Bladgjøsla er tilpasset de forskjellige vekstene

Et kulturspesifikt preparat som YaraVita Gramitrel er tilpasset behovet i korn, mens YaraVita Solatrel er tilpasset behovet i potet. Gramitrel forebygger mangel av mangan, sink, kobber og magnesium, og brukes forebyggende i korn, det vil si før man ser symptomer i åkeren. YaraVita Solatrel er spesielt tilpasset behovet i potet, og inneholder fosfor og mikronæringsstoffer som er viktige i potet.

Suspensjon kontra løsning

Det er videre viktig å være klar over at YaraVita- produktene har ulik formulering. Gramitrel er en suspensjon, som har evnen til å «fôre» bladverket med næring over en lengre tidsperiode. Ulempen med suspensjoner er at de har kortere lagringsevne enn løsninger. Solatrel er en løsning, som har lang lagringsevne og virker raskt, men har ikke samme evne til fôre bladene med næring over lengre tid.

Effekten er testet

For å teste effekten av ulike bladgjødslingspreparater ble det lagt ut til sammen 8 felt i 2020-2022 i bygg og vårhvete. Feltene ble plassert på lokaliteter med høy pH der man kunne forvente mikronæringsmangel. Bladgjødsling med YaraVita ble utført i overgangen mellom busking og begynnende strekning.
Resultatene fra forsøkene viser at meravlingene for bruk av bladgjødsel varierer fra sted til sted og år til år, men det ble funnet positive avlingsutslag for de fleste bladgjødseltypene. YaraVita Gramitrel har i snitt av 8 feltforsøk gitt 5 % meravling. I og med at en gjødsling med Gramitrel koster ca 21,- per dekar, gir dette en avkastning på 5:1 i snitt.

Konklusjon: Virker ved mikronæringsmangel
Forsøkene med YaraVita bladgjødsling i korn i 2020-2022 bekrefter at behandling med YaraVita virker når det er mikronæringsmangel, selv om næringsmangelen ikke alltid er synlig på plantene.

Anbefaling i korn og potet

I korn anbefaler vi 2-300 ml YaraVita Gramitrel ved busking til begynnende strekning for å forebygge mikronæringsmangel.

I potet anbefaler vi 1 l/daa YaraVita Solatrel ved begynnende knollansett for å fremme knollansettet, og 1 l/daa ved begynnende knolltilvekst for å fremme knollstørrelsen.

Husk alltid å sjekke blandetabellen i Plantevernkatalogen til Felleskjøpet før man blander YaraVita bladgjødsling med andre produkter.

  2020 2021
  NLR
Innlandet
NLR 
Innlandet
NLR
Trøndelag
NLR
Viken
NLR
Øst
NLR
Innlandet
NLR
Innlandet
  Vårhvete Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Vårhvete
Ubehandlet 100 100 100 100 100 100 100
Gramitrel, 300ml/daa 109 112 95 105 102 108 117
Solatrel, 400ml/daa 105 112 100 98 100 119 87
Thiotrac, 500 ml/daa 99 108 103   103 110 90
Mantrac Pro, 200 ml daa 106 111 106 102 95 91 88
Croplift, 500 ml/daa 104 106     98 134* 114
Zintrac, 100ml/daa 10ww2 105     99 118 119
Mantrac Pro+ Zintrac 200 + 100 ml/daa 99 102 104   97 118 86

Tabell: Yara

 

Samvirke 3 2023