04.10.2018 | Felleskjøpet

Vann og minusgrader betyr is, og is kan utvide seg inne i maskiner. Resultatet kan bli at koblinger og komponenter som pumpehus, slanger og pistolgrep sprekker og blir ødelagt.

Hver vår får vi henvendelser fra personer som har fått høytrykkspyleren sin ødelagt i løpet av vinteren. Dette er helt unødvendig og kan forhindres med noen enkle grep.

Tøm, tørk og bær innendørs

Høytrykkspyleren bør tømmes skikkelig etter siste bruk før vinterlagring. For å tømme maskinen kan du spyle en god stund etter at du stenger vanntilførselen. Videre kan du vende og riste på slange og maskin for å få ut siste rest av vann.

Uansett hvor nøye du er med tømming og tørking av høytrykksspyleren, er du ikke garantert å få vekk alt vannet. Vi anbefaler derfor å bære maskinen innendørs i god tid før temperaturen nærmer seg nullpunktet.

Og med innendørs mener vi et tørt sted med konstant temperatur over 0 grader gjennom hele vinteren.

Unngå garasje, boder og skjul

Dersom du skal vinterlagre høytrykkspyleren i garasjen, boden eller skjulet bør dette være isolert og oppvarmet, og høytrykkspyleren bør være tømt for vann og tørr.

Feilen mange gjør er å la maskinen stå for lenge ute, i uisolerte boder og garasjer på høsten. Det skal ikke mer enn noe få minusgrader til før komponenter kan ryke. Og skulle du mot formodning trenge maskinen flere ganger i løpet av høsten, er det ikke altfor stor oppgave å bære den ut igjen.

Bruk frostvæske

Lagringsplass kan være en utfordring. Hvis et kaldt vinterlagringssted er eneste muligheten du har, finnes det en metode du kan benytte deg av, uten at vi kan garantere utfallet, nemlig frostvæske.

Etter siste bruk, og etterfulgt av skikkelig tømming for vann, kan du kjøre frostvæske gjennom maskinen. Hell tilstrekkelig med frostvæske i en bøtte, og sett en kort inntaksslange i bøtten. Kjør frostvæsken gjennom maskinen uten trykk.

Denne metoden kan med fordel benyttes, uavhengig av om maskinen skal oppbevares inne eller ute, da du unngår korrosjon gjennom vinteren. Frostvæsken du benytter bør spyles i en beholder for gjenbruk – alternativt benytte en miljøvennlig frostvæske.