Bark bidrar til å rydde opp i hagen og gi et rent uttrykk i bed, skråninger og lignende. Under barken bør du legge barkduk. Dette for å hindre fremvekst av ugress og for å forlenge barkens levetid.

Barkduk som legges rundt eksisterende planter tillater luft, vann og næring å trenge ned til planterøttene samtidig som ugress hindres i å vokse opp.

Legg barkduk, steg for steg:

  1. Legg duken utover aktuelt område. Hvis du har planter legger du duken over disse.
  2. Fest duken midlertidig med plugger eller steiner slik at den ikke blåser av sted.
  3. Snitt kryss i duken der hvor det er planter, så små som mulig. Trekk duken nedover planten.
  4. Ta en plante av gangen. Flere hull kan føre til at duken forskyver seg og blir liggende ujevnt.
  5. Ved skjøting bør overlappingen være minst 10 cm for å hindre ugressvekst i skjøten. 
  6. Unngå å få jord på duken.
  7. Dekk hele duken med 5-7 cm bark.