14.03.2024 | Eva Olssøn

Hos Väderstad er det kvalitet, mennesker og utvikling
som står i sentrum for at bonden skal få de
maskinene og redskapen de trenger for å få god avling. 

For 62 år siden revolusjonerte Rune Stark og familien jordbearbeidingsredskaper med å utvikle en slodd av stål. For 50 år siden startet samarbeidet med Felleskjøpet med å importere slodden for å selge den i Sarpsborgregionen. Der var det leirjord og representanter fra Felleskjøpet fant produktet de trengte for å knuse klumper på den harde jorda. Det ble starten på det lange samarbeidet om å levere kvalitetsprodukter og gode råd med grunnlag i den norske bondens behov.  

Det tok ikke lang tid før flere av Felleskjøpets avdelinger begynte å selge både slodd og harv fra Väderstad. Når den sammenslåbare trommelen kom i 1977 ble interessen for Väderstadmaskinene enda større blant norske bønder. Tidlig på 90-tallet kom Rapid såmaskinen, Rapidskolen startet og med stadig ny innovasjon har Väderstad og Felleskjøpet sørget for at du har kvalitetsredskap og kompetanse ute på jordet. 
 
-  At Felleskjøpet er et samvirke har gitt samarbeidet en god stabilitet fordi det er landsdekkende, forteller Bo Stark som er sønn av grunnleggeren av maskinprodusenten og salgssjef for det nordiske markedet. Han understreker at med redskaper av god kvalitet og fornøyde medarbeidere i alle ledd har Väderstad alltid god avling som et av sine viktigste mål.

Revolusjonerte jordbearbeingsteknikker

Historien om Väderstad begynte i 1962 i et uthus på den 30 hektar store gården til Rune og Siw Stark, nær der den stadig voksende fabrikken ligger. Rune var ikke fornøyd med jordbruksredskapene i tre på grunn av den dårlige holdbarheten og den store vedlikeholdsjobben, og ønsket å skape noe av bedre kvalitet som kunne vare i generasjoner.

Sammen med familien laget han den første slodden av stål og når han kjørte den ut på jordet ble naboene interessert. Slik ble Runes Mekaniske Verksted grunnlagt.

I løpet av årene 1962-1967 utvidet virksomheten seg gradvis fra det opprinnelige verkstedet hjemme hos Rune og Siw til å omfatte hele gården. De fire barna var også aktive deltagere. Eldste sønn, Christer Stark, var bare 11 år gammel på den tiden, men han var allerede en aktiv deltaker i utvikling og testing av de nye jordbruksredskapene.

I 1972 ble det lov å bruke stedsnavn som firmanavn i Sverige og verkstedet skiftet navn til Väderstad og veksten og utviklingen fortsatte stadig.

I dag er Väderstad Group eid av andre og tredje generasjon Stark, og flere av familiemedlemmene jobber fortsatt i foretaket. De har totalt 2200 ansatte med i fabrikker i USA, Canada og Sverige. De er representert i alle verdens kontinenter, produserer 6500 maskiner og over 1 million slitedeler per år.

-Bare her i Väderstad har vi 1300 medarbeidere på den snart 85000 kvm store fabrikken. Det har selvsagt vært viktig for hele dette området, forteller Per Andersson som var med på oppstarten av samarbeidet med Felleskjøpet.

Stadig innovasjon i samarbeid med bonden

HISTORISK KVALITET: Stålslodden ble begynnelsen på Väderstads utvikling av landbruksredskaper. Her kjører Christer Stark den på jorden som 12 -åring. Foto: Väderstad. 

- Vi er produktnerder og det er Christer (Stark) som er familiens og Väderstads store innovatør. Han, og de 300 ingeniørene i firmaet jobber stadig med å se inn i framtiden sammen med kunnskapen om det bonden trenger, forteller Bo Stark.

Som eksempel på utviklingen trekker Bo Stark fram den første trommelen de produserte i 1977.

-Det var helt unikt fordi den kunne slås sammen og kjøres på vei. Fjærene gjorde også at trommelen lå bedre på bakken, forteller han.

Han understreker at all innovasjon skjer i samarbeid med bonden.

- Det som kjennetegner Väderstad er nye og forbedrede løsninger som springer ut fra bondens behov. Ni av ti ganger er det etterspørsel fra bøndene som er grunnlaget for utviklingen, fastslår Bo Stark.

KVALITET: Hos Väderstad er det kvalitet, mennesker og utvikling som står i sentrum for at bonden skal få de maskinene og redskapen de trenger for å få god avling, sier Bo Stark.  

Oppstart på åkeren

-Sammen med kvaliteten på produktene er det å jobbe sammen med bonden veldig viktig for oss. Vi besøker kundene sammen med Felleskjøpets selgere og er med på igangkjøring av både såmaskiner og andre redskap slik at bonden skal få best mulig resultat. Jesper og jeg kjenner jordsmonnet på ulike steder i Norge og vet hvordan man skal få utbytte av investeringen, forteller Per Andersson.

I tillegg til å være med på jordet samarbeider Väderstad og Felleskjøpet om Rapidskolen en gang i året. 
 
-Her får bonden blant annet opplæring i praktiske og tekniske innstillinger på maskinen og hvordan den skal brukes i ulik type jord. Mange har forsøkt å etterligne konseptet, men det er fortsatt unikt for samarbeidet mellom oss, sier Andersson som skal rundt i Norge framover for å gjennomføre årets skolering.

Langsiktighet, kvalitet og holdbarhet

-Å investere i en Väderstadmaskin eller redskap skal være langsiktig. Vi ser at et produkt går i generasjoner og er ettertraktet selv etter flere salg. Bare se på Rapiden som kom for over 30 år siden. Det er ingen av de som er tatt ut av drift fordi de er dårlige, de brukes fremdeles, forteller Andersson.

Väderstad har også økt levetiden på slitedeler.

Bedre kvalitet på redskap og slitedeler gir lengre levetid som er bedre for bonden og klimaet.

JORDBEARBEING:John Deere traktorer med Väderstad redskap under jordbearbeidningsdemo på Rakkestad

Tar vare på

-Å ta vare på menneskene, både medarbeidere, samarbeidspartnere og ikke minst bonden, har alltid vært helt avgjørende for oss.

Per Andersson er selv et eksempel på det. Han har blitt i Väderstad fordi han har hatt mulighet til å utvikle seg i firmaet.

Vi er avhengige av å ha fornøyde medarbeidere, gode samarbeidspartnere og møter med bonden for å lykkes avslutter han.