26.02.2024 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

Over 40 vålersokninger og solunger møtte opp til eiermøte med middag på Færder Brasseri og Bar på Flisa. Der ønska tillitsvalgt årsmøteutsending Camilla Bye fra Kirkenær velkommen til styremedlem i Felleskjøpet Agri, Elisabeth Holand.

Kvelden etter kom 35 vingersokninger, eidskoginger og odøler til møte og middag på Klokkartunet på Brandval. De fikk høre at Holand har 24 mil til meieriet, 36 mil til slakteriet, og at hun i vinter leverte til Hvebergsmoen Potetpakkeri i Grue, som ligger på veien mellom de to kretsmøtene, for at østlendingene skulle få mandelpoteter til jul.

Eierorganisering og valg

Styret i Felleskjøpet har varslet en gjennomgang av eierorganiseringen. Både organisasjonssjef Gustav Grøholt og Holand sitter i utvalget som skal legge fram en innstilling til distriktsrådsledermøte i juni, og de ba om innspill fra de to eiermøtene, som begge har to årsmøteutsendinger.

Forslaget om å slå sammen de to kretsene og redusere antall tillitsvalgte fikk ikke støtte i Glåmdalen. Der er det et par hundre medlemmer i hver krets, godt lokalt engasjement med folk som ønsker verv, og fint å kjenne de tillitsvalgte. Camilla Bye tok gjenvalg.

– Det er viktig at vi har et demokrati står i forhold til antall medlemmer og omsetning, sa Trond Trovåg, tillitsvalgt i sør på spørsmål fra en i salen om det var nødvendig med to utsendinger til årsmøtet.

Trovåg takka av sin kollega Trond Erling Haugen,som ba eierne om å fortsette å ta ansvar og ta styring av eget selskap.

– Det er interessant og lærerikt å være tillitsvalgt. Si ja til valgkomiteen når de tar kontakt, sa Haugen, som blir etterfulgt av Arnt Aage Børresen, heltidsbonde med korn, potet og skog på Brandval.

Gruppebilde i møtelokale

BRANDVAL: Sigbjørn Aurland, Trond Trovåg, Elisabeth Holand, Trond Erling Haugen, Gustav Grøholt, Arnt Aage Børresen og daglig leder Thomas Magnussen, daglig leder i Norsenteret på Kongsvinger, som refererte kort fra sitt første år der.

Spørsmål om bonus

Holand gikk gjennom året 2023, som har vært utfordrende både for bøndene og for Felleskjøpet, og hun viste også en video der konserndirektør økonomi Trine-Marie Hagen, gikk gjennom de økonomiske resultatene. Felleskjøpet Agri sin omsetning steg svakt i 2023 og endte på 20,5 milliarder kroner.

Omsetningsveksten var i hovedsak kostnads- og inflasjonsdrevet og kom fra de fleste forretningsområdene. Driftsresultatet før skatt og avskrivninger, EBITDA, endte på 823 millioner kroner, en svekkelse på 93 millioner kroner sammenlignet med 2022, mens driftsresultatet etter skatt var minus 4 millioner. Se også Årsrapport 2023.

Holand refererte også til styrets innstilling til årsmøtet hvor de prioriterer finansiell styrke, investeringsmuligheter og konkurranseevne for å sikre foretakets framtid. Det svake økonomiske resultatet i 2023 gir ikke grunnlag for etterbetaling til eierne, men styret har foreslått å gi 3,5% rente på innskutt egenkapital.

To personer i et møtelokale

SPØRSMÅL: – Jeg tar gjerne spørsmål underveis, sa Elisabeth Holand, og Øyvind Utgården tok utfordringen.

Gjennomgang av Grue-saken

I møtet på Flisa snakket Lars Ove Flaten, direktør for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri, om hva som skjedde og og hvilke tiltak som er igangsatt for å unngå lignende hendelser i framtida på Felleskjøpets anlegg. Han la vekt på tekniske og organisatoriske endringer i kjølevannet av saken, og på opplæring, klare rutiner og rapportering. Les mer om dette i «Dette har vi lært av Grue-saken».

Bernt Kristian Snapa, bonde og banksjef på Kirkenær, og leder av lokal valgkomite i kretsen for Åsnes, Våler og Grue, stilte spørsmål ved håndteringen av krisen.

– Gjennomgangen din var grei, men du burde vært her og sagt dette i fjor. Dette må vi ta lærdom av, og i framtida ta krisehåndteringa der krisa er, sa han.

Flaten var enig i Snapas kommentar.

– Vi er en stor aktør, og vi kan selvsagt aldri garantere at hendelser ikke kan oppstå igjen. Men vi tar med oss en nyttig lærdom, og dette skal vi jobbe videre med, sa Flaten.

To karer med kaffekopp i møtelokale

OVER EN KAFFE:
Bernt Snapa og  Lars Ove Flaten på eiermøtet på Flisa.

Lokal lønnsomhet

Organisasjonssjef Gustav Grøholt gikk gjennom økonomien til avdelingene i kretsene sammen med butikksjef Monika Sagen i Grue under møtet på Flisa. Og sammen med butikksjef og siloleder Ulf-Morten Hesbøl i Eidskog butikk og kornmottak i møtet på Brandval.

Begge butikksjefene kunne fortelle om vellykkede aktiviteter som skog- og veddager, hestekvelder, kjæledyrdager, julegrantenning, aktiviteter for unge bønder og bondepub.

Avdelinga på Grue hadde i fjor en omsetning på 71 millioner og 6 millioner i driftsresultat utenom innendørsmekanisering og korn, mens butikken omsatte for 23 millioner.

Eidskog hadde tilsvarende 31 millioner i omsetning, 3 millioner i resultat og 13 millioner omsetning i butikken. De fortalte om økt salg til svenske kunder som følge av svakere norske kroner og god kvalitet på Fryd hønsefôr til hobbyhøns.

Årets lærling

– Vi har veldig god dreis på verkstedene med mye aktivitet og god omsetning både på Flisa og Vinger, fortalte Grøholt.

Årets lærling i 2023 ble landbruksmekanikerlærling Even Snapa på verkstedet i Kongsvinger. Verkstedet har fire faste mekanikere og en utplassert elev som blir lærling til høsten. Verkstedleder Morten Morken skrøt av de unge, og eiermøtet ga Snapa en god applaus.

Fire personer i et møtelokale

PÅ FLISA: Elisabeth Holand, Camilla Bye, Sigbjørn Aurland og Gustav Grøholt.