30.06.2021 | Felleskjøpet

Når fôret blandes i ei miksevogn, blir det også blandet inn store mengder oksygen. Dette gir gode forhold for gjærsoppen som våkner til liv igjen. Gjærsopp vil så forbruker sukkeret som finnes i fôret og det produseres varme. Gjærsoppen kan få en nærmest eksplosiv tilvekst i det næringsrike materiale og dermed kan mye av sukkeret forbrukes raskt.

Dette gir fôr med dårligere hygienisk kvalitet noe som går utover smakeligheten og dermed fôropptaket. Når i tillegg sukkeret forbrukes vil næringsverdien gå ned. Varmegang virker derfor negativt på to måter. Hvor følsomt fôret er for varmegang vil avhenge av hvor mye gjærsopp som finnes på fôret, hvor lett tilgjengelig sukkeret er og utetemperaturen.

Ved å tilsette Ensil Fullfôr eller Xtrasil Stabilizer Dry vil gjærsoppen ikke utvikle seg på samme måte.

Dette gir:

  • Ett mer smakelig fullfôr
  • Beholde næringsverdiene i fôrmidlene
  • Økt produksjon

Bi-produkter fra næringsmiddelindustri øker ofte faren for varmegang da karbohydraten ofte er lett tilgjengelig. Mais og helsæd surfôr øker også faren ytterligere da det inneholder mye lettløslig sukker/stivelse. Surfôr som man tar i bruk kort tid etter høsting er ofte lite stabilt. En åpning av 1. slått i august er derfor langt mer utfordrende enn i oktober. Når man mikser flere kvaliteter er det fôret med minst lagringsstabilitet som avgjør resultatet.

Ved å tilsette propionsyre, benzosyre eller tilsvarende typer syrer vil de ta piffen av en del av mugg og gjærsoppen og varmegangen utsettes.

  • Ensil Fullfôr består av 60 % propionsyre i tillegg til 40 % lignosulfonsyre. Dette er ett kostnadseffektivt alternativ.
  • Ensil Fullfôr leveres i 200 liters fat og 1000 liters IBC kontainer.
  • Xtrasil Stabilizier inneholder produkter som bygger på benzosyre og kaliumsorbat (salter). Dette er ett tørt produkt og kommer i 25 kg sekker. For en del vil ett tørt produkt være enklere å håndtere.
  • Formel fullfôr

Dosering:

  • Tilsett 3 liter/kg pr tonn miks
  • Så økes/reduseres mengden med 0,5 l/kg til man ikke ser noe effekt på fôropptak
  • Dosering vil endres med skifte i fôr eller utetemperatur

Om det tilsettes vitaminer i miksen skal ikke disse midlene komme som nummer 2 før man tilsetter surfôr. De kan ha en negativ påvirkning på vitaminene. Ellers er det en fordel å få de in tidlig i mikseprosessen.

Tradisjonelle ensileringsmidler tilsatt surfôr under høsting vil også redusere faren for varmegang.

Felleskjøpet tilbyr ett komplett utvalg av ensileringsmidler for å ta vare på verdiene i graset.