20.10.2014 | Felleskjøpet

Tilsett ensileringsmiddel - Ha kontroll på gjæringa

Ved å tilsette ensileringsmidler vil man i mye større grad ha kontroll på gjæringa. Ensil-midlene med sitt høye innhold av maursyre vil umiddelbart senke pH. Dette gjør at langt mindre sukker omdannes til gjæringsprodukter. Når dette fôret fortæres av drøvtyggerne vil mikrobene i vomma få mer «mat» tilgjengelig og vi får en større produksjon på grovfôret.

Andre kjemiske midler gir mye av den samme effekten da de knekker ned de negative bakteriene og melkesyregjæringa gir en rask pH senkning. Forsøk fra både Norge og Sverige viser at effekten er noe mindre enn med syremidler.

Bakteriemidler tilfører en stor mengde melkesyrebakterier. Dersom det er tilgang på nok sukker vil disse produsere en stor andel melkesyre og dermed også gi en rask pH senkning med en ren og god melkesyregjæring og mindre andre negative gjæringsprodukter. Imidlertid vil noe mer av sukkeret forbrukes når man bruker bakteriemidler.

Tørrstofftap

Under surfôrgjæringa vil alltid en del av tørrstoffet forbrenne. Forsøk fra Sverige viser at under kontrollerte forhold i laboratorium vil ca. 7,5 % av tørrstoffet være borte etter gjæringsprosessen. Under praktiske forhold vil dette være høyere, størst i plansilo, minst i rundballer. Tilsetting av kjemiske midler viser at dette tapet kan reduseres med ca. 40 %. I forsøket fra det Svenske Landbruksuniversitetet var TS % i graset ca. 33 og ellers gode høsteforhold.

Om vi omgjør dette til praksis vil det si at hver rundballe vil inneholde ca. 8 -10 kg mer TS etter 90 dagers lagring når det tilsettes kjemiske midler. Pr 1000 rundballe vil dette utgjøre fôrmengden tilsvarende 40 baller. I rundballer vil dette tapet reduseres når man kommer over 45 % TS. Likevel er totaltapet omtrent det samme da man isteden har fått et større åndings- og mekanisk tap. I en plansilo kan man ikke forvente samme reduksjon i TS-tap da det blir langt vanskeligere å oppnå tilfredsstillende pakking med så høy TS-%.

Syrebaserte midler

Syrebaserte midler som Ensil gir det beste resultatet. Vi får en rask pH-senkning da maursyra senker pH direkte. Det blir dermed produsert mindre gjæringsprodukter da syra i seg selv gjør jobben. Dette bevarer mye av sukkeret i sin opprinnelige form og smakelighet, og fôropptak blir bra. Tørrstofftapet reduseres også betydelig da syra sprenger plantecellene og åndinga stopper fort opp. Ved bruk av syrebaserte midler er det viktig å sørge for riktig dosering for å oppnå ønsket effekt.

Ensil 1

Ensil 1 anbefales ved TS opptil 30 %. I dette TS-området har man mest bruk for maursyre og Ensil 1 inneholder hele 75 %. I rundballer kan man dra dette noe lenger da faren for varmegang under utfôring er minimal.

Ensil Pluss

Ensil Pluss passer ved TS fra 25-45 % da dette middelet inneholder 18 % propionsyre i tillegg til 54 % maursyre. Propionsyra reduserer faren for mugg og varmegang, mens maursyreandelen sikrer en kontrollert gjæringsprosess.

Ensil Ekstra

Ensil Ekstra er et nytt middel som passer best i TS-området 40-65 %. Middelet inneholder 34 % maursyre og 38 % propionsyre. I godt fortørket plansilo eller helgrøde vil dette middelet være svært godt egnet. Høy TS og grovt materiale er vanskeligere å pakke. Faren for varmgang vil derfor øke og man vil ha god nytte av det høye propionsyreinnholdet. Ensil Ekstra kan også brukes direkte i fullfôr dersom man opplever varmgang ved blanding. I motsetning til Ensil 1 og Ensil Pluss kan ikke Ensil Ekstra brukes i økologisk landbruk.

Rundballer stablet på enga
Foto: Håvard Simonsen.

Saltbaserte midler

Saltbaserte midler inneholder ulike stoffer alt etter hva man ønsker å oppnå. Ved TS under 35 % er det viktig å ha et middel som inneholder Nitritt og Heksamin. Dette er midler som knekker skadelige bakterier og gir en rask pH-senkning med et moderat forbruk av sukker. Nitritt og Heksamin reduserer også faren for sporer og listeriose betydelig. Det nye middelet Xtrasil LP og det mer kjente Kofasil LP er midler med en høy konsentrasjon av Nitritt og Heksamin. Disse midlene går over til gass i fôret noe som vil gi en god spredning i hele massen/rundballen. Doseringen kan derfor være moderat, helt ned mot 2 l/tonn under gode forhold.

Når TS går over 35 % reduseres innholdet av Nitritt og Heksamin da TS % i seg selv vil begrense gjæringa noe. Midler tilpasset TS over 35 % inneholder derfor en større andel av Natriumbezoat og Natriumpropionat for å reduserer faren for mugg og varmgang. Andel Nitritt og Heksamin sikrer fortsatt en god gjæringsprosess. Xtrasil Ultra er et nytt og godt middel tilpasset TS på over 35 %.

Ikke bland saltbaserte og syrebaserte midler

De saltbaserte midlene er «ikke korrosive» og samtidig enklere å håndtere med hensyn til HMS. Xtrasil er et meget godt alternativ for den som ikke har brukt ensileringsmidler. Imidlertid må man huske at ved bruk av saltbaserte midler må det gå 4 -5 uker før utfôring. Saltbaserte midler skal heller ikke blandes med syrebaserte.

Bakteriemidler

Bakteriemidler er i stor grad frysetørkede melkesyrebakterier. Før bruk blandes disse ut i vann. Ved å tilsette dette i grasmassen tilfører man en stor mengde av melkesyrebakteriene. Noen bakterier vil gi en rask og effektiv melkesyregjæring, mens andre også kan gi noe eddiksyre for å bedre lagringsstabiliteten.

Xtrasil Bio Lp er et nytt middel som inneholder ulike stammer melkesyrebakterier. Dette sikrer en rask og effektiv gjæringsprosess. Utfordringen med bakteriemidler er at de vil forbruke en del av sukkeret til produksjon av melkesyre. Dette gjelder alle midler. Med Xtrasil Bio Lp er faren for produksjon av uønskede gjæringsprodukter liten, selv om forbruket av sukker kan bli noe høyt, spesielt ved TS under 30 %.

Xtrasil Bio Lp er i pakninger tilpasset 200 tonn gras og finnes også som en variant med levende bakterier. Dette kan gi en noe raskere pH-senkning da de består av levende melkesyrebakterier. Pakningen på denne varianten er tilpasset 120 tonn surfôr. For de som har gode erfaringer med bakteriemidler er Xtrasil-midlene et billig og godt alternativ.

Ensileringsmiddel får du kjøpt hos Felleskjøpet

Felleskjøpet tilbyr et bredt utvalg av både syrebaserte, saltbaserte og biologiske ensileringsmidler. Vi har løsningen for alle behov.

Ta kontakt med Felleskjøpet eller ring Felleskjøpets kundetjeneste, tlf 72 50 50 50 for en lønnsom handel. For å bestille på nett, logg på Min gård. Du kan også ta kontakt med en av Felleskjøpets fagkonsulenter