Telefonnummer til anlegget er: 97 77 62 00.

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak

Mottak av bygg. Anlegget er stengt etter høstmottak.

Aktuelle driftsmeldinger vil bli løpende lagt ut her i høstonna.