14.05.2024 | Eystein Ruud, gartner

Her kan du lese om hvordan nyttige insekter hjelper gartneren med å kjempe mot insekter som skader plantene.

Hvilke blomster velger humler og andre viktige pollinatorer oftest?

Først og fremst er det viktig å velge en serie blomster og stauder som er ekstra attraktive for pollinerende innsekter. Utvalgene du finner hos Felleskjøpet er basert på undersøkelser gjort av forskere som har observert blomstene gjennom flere år, og som har registrert hvilke planter insektene besøker oftest. I tillegg til villbier og humler, gjelder det pollinatorer som sommerfugler, møll, biller, fluer og veps. Stauder med lang blomstringstid er også attraktive for pollinerende insekter.

Bievennlige blomster hos Felleskjøpet er produsert hos oss i Schrader Gartneri, og er trygge planter for pollinerende insekter.

Bekjempelse og forebygging mot skadedyr med nyttedyr

Først av alt er det viktig å sørge for at blomstene har ideelle forhold og gode vekstbetingelser. Sunne og sterke blomster er robuste, og blir sjeldnere angrepet av skadedyr. I tillegg er det viktig å forebygge og være tidlig ute med tiltak for å unngå angrep fra skadedyr. Enkelte insekter gjør skade på blomstene. Dette kan være trips, bladlus, spinnmidd, mellus og liknende småkryp.

Det er ulike tiltak for ulike skadedyr, og her tar vi tripsen som et eksempel. Dette er bittesmå insekter på 0,5 til 12 mm, som oftest under tre millimeter. Det begynner med hvite felt med svarte prikker, og kan videre utvikle seg til deformerte blader og blomster.

Gartneren jobber forebyggende og følger tett med på limfeller og rister plantene over et hvitt ark for å oppdage tripsen mens de fortsatt er få, og før de har begynt å gjøre skade. I tillegg bruker gartneren et apparat for å blåse tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) ut over plantene. 

Tripsrovmidden spiser unge og nyklekte tripslarver. Hvis det oppdages trips, kaster man skadede planter, øker mengden rovmidd og overvåker tett. Når man jobber tett og effektivt på denne måten, klarer man som regel å unngå skade eller å stoppe det tidlig.  Nyttedyr spiser skadedyr. For de ulike typene skadedyr finnes det egne nyttedyr og metoder å bekjempe dem på.

Når ingenting annet virker – hva gjør man da?

I enkelte tilfeller hender det at forebygging og bekjempelse med nyttedyr ikke er nok til å forhindre at det blir et større angrep på blomstene. Da er det i enkelte tilfeller mulig å benytte kjemiske midler til bekjempelse, Et par midler er godkjent for dette i Norge, og det er disse vi bruker hos oss. Dette er midler som er skånsomme mot nyttedyrene og som etter to uker ikke lenger utgjør noen fare for pollinerende insekter. Det vil si at hvis det er skadedyr på plantene mindre enn to uker før de skal selges, eller det er spiselige blomster, så kaster man alt som er skadet.

Vi i Schrader Gartneri er svært opptatt av å følge denne praksisen. Bievennlige planter som selges fra oss hos Felleskjøpet er trygge, gode valg for pollinerende insekter.