15.04.2024 | Felleskjøpet

Pluss Lambert gis til kopplam som av ulike grunner ikke får melk fra søya. Fôringsperioden er fra første dag og i cirka 5-6 uker.  

Vanligvis er all melkeråvare i produktet norsk. Tidligere i vinter ble det kjent at det er mangel på melk i Norge. Dette får også følger for Pluss Lambert.

– På bakgrunn av salget i fjor, ser det ut til at vi får 10-20 prosent for lite Lambert med originalresept. Vi har derfor bestilt et parti med en andel skummetmelkpulver fra Estland, sier produktsjef Nils Arve Frøisland i Felleskjøpet.

Pluss Lambert har kort salgssesong fra mars til juni, i perioden fra lamming til beiteslipp. Skummetmelkpulver utgjør cirka 30 prosent av ferdig vare. Frøisland understreker at importert melkepulver ikke får konsekvenser for kvaliteten på Pluss Lambert.

– Vi ønsker oss selvsagt mest mulig norske råvarer, men med situasjonen som har oppstått er dette en god løsning. Vi kan ikke risikere å gå tomme for dette viktige produktet i lammingssesongen. Vi setter dyrevelferd først, sier Nils Arve Frøisland.