12.12.2022 | Felleskjøpet

En motorsag er ofte mest effektiv å benytte når du skal felle busker og trær, store eller små, ute i hagen eller i skogen. Det innebærer ofte en viss risiko om trærne er store og man ikke tar noen forholdsregler, men du kan forebygge skade ved å følge noen grunnleggende sikkerhetsråd både før og under arbeid med motorsag.

Bruk riktig verneutstyr

Når du skal felle et tre bør du være kledd for oppgaven. Bruk av riktig verneutstyr kan forhindre mange skader.

Vår anbefaling til påkledning:

 • Hjelm med hørselvern og visir:
 • Hansker
 • Skogsjakke som er synlig
 • Vernebukser med innebygd sagbeskyttelse
 • Vernesko

Les mer om verneutstyr her.              

Når du bruker riktige klær og utstyr, blir arbeidet både tryggere for deg og sikrere for omgivelsene rundt. Det samme prinsippet gjelder for verktøyet. Hvis du skal kjøpe nytt, er det lurt å tenke ergonomi fremfor økonomi. Smart utformet verktøy, som for eksempel løftekroker og løftesaks, er mer skånsomme for både rygg og ledd.

Les sikkerhetsinstruksjonene

Les alltid produsentens sikkerhetsinstruksjoner nøye før du tar i bruk motorsagen. Felleskjøpet fører Stihl. Stihl motorsager har spesielt utviklede sikkerhetskomponenter som;

 • Gass-sperre – hindrer ufrivillig gasspådrag
 • Kjedebrems - kan utløses ved behov direkte på det bakre håndtaket
 • Høyrehåndsvern – en plate som stopper kjede fra å treffe hånden din ved for eksempel kjedebrudd

God arbeidsteknikk

Den vanligste motorsagulykken er det vi kaller for «kast». Den enkleste måten å unngå kast på, er god arbeidsteknikk. Sag aldri med det vi kaller skytende sverd, altså den øvre kvadraten av tuppen på sverdet. Bruker du motorsagen riktig vil du også redusere faren for skader. Her er noen tips:

 • Ha et godt grep ved å holde helt rundt håndtakene.
 • Hold tommelfingeren under det fremre håndtaket for å redusere kraften i et eventuelt kast.
 • Hold sagen nærme kroppen for å få god balanse og nøyaktighet.
 • Ha en god arbeidsstilling. Bøy knærne, og ha venstrefoten foran høyrefoten.
 • La aldri kjedet rotere mens du beveger deg.
 • Når du ikke bruker motorsagen, sett på beskyttelsesdekslet.Har du en batterisag, er det lurt å ta ut batteriet.

Ha et godt grep og sag aldri med skytende sverd.

NB! Jobb aldri med motorsag i stige eller i andre utrygge høyder. Ikke bruk motorsagen over skulderhøyde.

Vedlikehold motorsagen

Med et skarpt kjede jobber du mer sikkert, fremfor et sløvt. Et sløvt kjede kan bidra til «kast». Slip kjedet hver gang du fyller tanken eller etterfyller olje. Du kan også levere den til oss på Felleskjøpet, så hjelper vi deg.

Hvis det er tid for å bytte kjede, kan du ta med deg ditt gamle kjede til Felleskjøpet for da blir det enklere for oss å hjelpe deg. Les mer om vedlikehold av motorsag her.

Sikkerhet på stedet

Før du begynner å sage må du alltid sørge for at ingen andre befinner seg i nærheten. Kontroller treet for skader forårsaket av råte eller sprekker før du går i gang. Hvordan er vindforholdene? Er det hindringer i nærheten du må rydde bort? Har du en klar rømningsvei?

Det siste du må gjøre før du begynner, er å kontrollere treets fallretning og de fleste trær har en naturlig fallretning mot sør, da treet vil strekke seg mot solen. Hvordan treet lener seg, formen på grenene og om det er snø på trekronen eller grenene, er også med på å avgjøre hvilken retning treet vil falle. Er treet skadet, av for eksempel råte, må du være veldig forsiktig. Sørg i så fall for at treet faller i sin naturlige fallretning, bruk vinsj om nødvendig. Er du usikker på fallretningen kan du sjekke dette med et blylodd. Dette gjøres ved å sikte på midten av treet, så høyt du klarer. Er loddet midt på treet eller heller det til en side?

Fem tips for sikrere skogsarbeid:

 1. Følg alle sikkerhetsforskrifter for arbeid med motor- og ryddesag
 2. Ha med deg førstehjelpsutstyr i lommen
 3. Ha alltid en fulladet mobiltelefon eller kommunikasjonsradio for hånden, helst i jakkelommen.
 4. Varsle noen andre om hvor du skal arbeide, og ha regelmessig kontakt med vedkommende gjennom dagen
 5. Parker bilen din i kjøreretningen, slik at du enkelt kan kjøre ut