15.03.2024 | Felleskjøpet

Vi er vant til mye vær her til lands, men med klimaendringene kommer det enda mer ekstremnedbør, flom, skred og vind. Du kan ikke helgardere deg mot skade som følge av uvær, men du kan forebygge, slik at skadene blir så små som mulig.

Inspiser og vedlikehold eiendommen

Som huseier plikter du å vedlikeholde bolig og eiendom. Gjør du ikke det kan du risikere at forsikringen din ikke dekker oppståtte skader. Gjør det til en vane å inspisere og vedlikeholde bolig og eiendom jevnlig.

 • Sørg for at det er fall fra huset, slik at vannet renner bort fra og ikke mot bygget. Lag en drensgrøft dersom det er vanskelig å få fall fra huset
 • Sjekk at avløp, rister, kummer og stikkrenner har fri tilgang og ikke er tette
 • Følg med på at dreneringen rundt huset og på tomten fungerer som den skal
 • Behandle grunnmuren med puss eller maling som holder vann ute, bruk grunnmursmapp
 • Sørg for å ha drenerende masse inn mot grunnmur
 • Sørg for at bekker og elver i nærheten renner fritt. Dekk med sandsekker om nødvendig
 • Sjekk at taksteinen ikke er skadet, løs og ligger riktig. Mose på taket kan forårsake at taksteinen sprekker. Les om hvordan du blir kvitt mosen på taket her
 • Fjern jevnlig løv og rusk fra takrenner
 • Sjekk at trærne på tomten er sunne og ikke bør felles

Rydd opp og sikre gjenstander ute

Rydd hagen for løsøre som hagemøbler, leker, hageutstyr og andre gjenstander som kan tas av flom og vind. Plasser de på et trygt sted eller få de opp fra bakken ved å sette de på murstein eller lignende, slik at de unngår kontakt med vann. Flytt biler, campingvogner og lignende et sted hvor vannet ikke når.

Ved kraftig vind er det viktig å sikre større gjenstander som boder og mindre bygg. Ta ned trampoliner.

Sikring av gjenstander inne

Unngå å oppbevare verdifulle og uerstattelige gjenstander i en kjeller. Ved flomfare flytt gjerne tingene en etasje opp. Har du ikke mulighet til det bør sørge for at ting som oppbevares i kjellere eller garasje plasseres høyt opp fra gulvet, gjerne i tette plastbokser.

Unngå skader ved snøsmelting

For å unngå skader ved snøsmelting bør du følge disse forhåndsreglene.

 • Fjern snø fra tak, veranda og bygg med svake konstruksjoner
 • Fjern snø som ligger inntil husveggen

Ved mye snøsmelting blir det også mye vann, da er det også viktig å ha kontroll på punktene over. 

Hvis uhellet er ute

Er du uheldig og får skade på bygg eller eiendom som følge av flom eller vind må du først og fremst sikre skadestedet, folk og dyr. Ring nødetater om nødvendig, ta kontakt med ditt forsikringsselskap og ta bilder.

Begynn opprydding, hvis det lar seg gjøre. Husk å ta vare på tingene slik at en takstmann kan få vurdere de.

Ved vannskade;

 • Slå av sikringene der det er oversvømt
 • Tøm for vann og slam. Bruk en vannpumpe.
 • Riv ut vått gulvbelegg/teppe, listverk og andre løse bygningsdeler
 • Åpne opp vinduer og bruk vifter for å øke luftsirkulasjonen 

Ved vindskade;

 • Dekk til skadede vegger og tak for å unngå at vann trenger inn
 • Rydd bort løse gjenstander som vinden har tatt med seg
 • Hvis det er trygt, sørg for å sikre eventuelle bygningskonstruksjoner som står i fare for å rase