18.08.2022 | Felleskjøpet

Å oppgradere grøftene vil ha flere fordeler. Dels ved at jorda tørker raskere om våren, men også etter nedbørsmengder i sesongen. Dette gjør at man kommer tidligere i gang med arbeidet på våren, og at jorda blir mindre utsatt for kjøreskader i sesongen. Spesielt på grasmark er dette vesentlig i sesongen. Plantene trenger både lys og luft og vokser dermed bedre på i ett god drenert jordsmonn.

Grøftene legges dypere

Tidligere ble det ofte brukt 2¨ sugegrøfter, og mange steder ligger disse noe grunt. Med stadig økte nedbørsmengder på kort tid klarer ikke denne typen systemer å ta unna tilstrekkelig med vann, så i dag legges grøftene dypere, og man går ofte opp i dimensjon. I kombinasjon med godt vedlikeholdte avskjæringsgrøfter blir resultatet mye bedre.

Når nedbørsmengdene øker, øker også viktigheten av overflateavrenning. Dette setter også krav til kummer og lokk.

Felleskjøpet fører ett komplett sortiment for vedlikehold av jordveien. Det være seg til mindre vedlikehold av grøfting eller større prosjekter med fullstendig omgrøfting.