20.08.2021 | Väderstad

Magnus Karlsson driver Magnus Jordbruks AB på Håbergs Egendom utenfor Grästorp. Han har en heltidsansatt, og om nødvendig utvides mannskapet med ytterligere en eller to personer. Det dyrkede arealet er 700 hektar, hvorav halvparten bearbeides konvensjonelt. og den andre halvparten med en TopDown 500. Ellers brukes Rapid A 800C til såing, NZA 1000 til harving, Rexius 1230 HD til tromling og til forrige sesong ble det anskaffet en Carrier 1225 med CrossCutter Disc.

På gårdens TopDown, som nå har vært med i tre sesonger, er det Marathon 50/80-spisser som har gått over 1000 hektar. Magnus er svært imponert over den ubetydelige slitasjen. Nytt for året er at de også har supplert maskinen med de nye dyp-spissene, DeepLoosening, for å kunne bryte plogsålen og bedre dreneringen på tung leire. Han har kjørt ca. 250 hektar med DeepLoosening i høst, på 30-32 cm dybde i 10-11 km/t. Resultatet etter DeepLoosening har vært utrolig bra. Han har også sett at det har stått vann på plogsålen mens det var knusktørt under den. Å kunne harve dypt og bryte plogsålen for å få gode dreneringskanaler var en av hovedårsakene for å utstyre den bakre raden på TopDown med DeepLoosening.


Magnus Karlsson er veldig fornøyd med den dype løsningseffekten fra DeepLoosenings-spissen.

På Håberg har de en klar strategi som innebærer å ta riktige tiltak når forholdene er rette. Rett etter treskingen foretar de den første jordbearbeidingen. Når det gjelder jordbearbeiding, har fleksibiliteten økt enormt med TopDown. Magnus tar spaden og graver for å se forholdene. Å vente til jorden er lagelig er en viktig regel – også på Håberg. DeepLoosening-spissen er belagt med hardmetallplater som øker slitestyrken betydelig.