26.06.2023 | Felleskjøpet

Pakking

Tilstrekkelig pakking er en av de «gamle 7 T’ene» i silolegging. For plansilo og spesielt når innleggingskapasiteten øker med f.eks selvgående finsnittere er det viktig å ha tilstrekkelig fokus på pakking. 230 kg TS/m3 er sett på som ett nedre kritisk nivå. Tynne lag og tilstrekkelig kapasitet på pakkeutstyret er derfor en forutsetning. Graset vil ha svært mye spenst og tyngre pakkemaskin vil ikke kunne kompenseres for tykke lag. Man bør derfor tilstrebe 5-10 cm lag. Gras som legges i plansilo bør av den grunn heller ikke ha for høy tørrstoff-prosent.

Dekking

Tildekking er også en av de andre T’ene. En plansilo har en svært stor mengde gras. Av den grunn vil en dårlig dekking gi store konsekvenser, med fare for mye dårlig fôr.

Tildekking bør derfor gjøres i flere trinn:

  • Sideveggsfolie: Her kan det brukes ordinær toppfolie. Legges ned over sidene. Sideveggesfolie vil bedre den hygieniske kvaliteten ved å hindre kontakt mot siloveggen med rester fra tidligere slått. Vil også sikre forseglingen.

  • Vakuumfilm må alltid legges under toppfilmen. Dette for å ha en film som legger seg helt ned til massen og hindrer oksygen å vandre innover, spesielt ved uttak når siloen åpnes.

  • Toppfilm skal ligge over vakuumfilmen som selve oksygensperra. Denne bør ha en tykkelse på over 100 my. Råvarekvalitet i plansiloplasten avgjør dens evne til oksygenbarriere og punkteringsstyrke. Bruk derfor alltid en Premium-film.

  • Beskyttelsesduk på toppen av topplasten vil redusere faren for eksterne skader av fugl/dyr eller andre påvirkninger. Duken vil også fiksere topplasten og hindre at den flabrer i vind.

Til forsegling brukes pølser med grus/hagesingel. Disse skal legges rundt hele kanten for å hindre oksygen å trenge inn mellom laga med plast. Disse pølsene bør også legges på tvers med jevne mellomrom.

Felleskjøpet har et godt utvalg i produkter for tildekking av plansilo. Toppfilm og vakuumfilm finnes i bredder fra 6- 16 meter og lengder på 25, 50 og 300 meter. 300 metere er et for-sesongs produkt. Beskyttelsesduk finnes i 5x10, 8x15, 10x14 og 10x16 meter. Disse kan brukes begge veier tilpasset siloens størrelse. Pølsene for grus/hagesingel er 1,2 meter lange og er i pakker a 50 stk.

Felleskjøpet fører alt av produkter for å sikre en god tildekking av plansiloen.

Ta kontakt med nærmeste Felleskjøpet avdeling i god tid før slått for å sikre deg rett produkt.

plansilo_edited-2.jpg

Prinsippskisse tildekking av plansilo