Ope fjøs i Fjærland

Ope fjøs i Fjærland

Velkomne til Ope fjøs i Fjærland!

Felleskjøpet ynskjer velkommen til ope fjøs hjå Skeide Fellesfjøs. Her er det nytt tilbygg med lausdrift og DeLaval V310 RePro mjølkerobot. 

Teknisk utstyr og fagfolk

Tilbygget er i reisverk og takstolar, med gjødselkjellar. I tillegg er gamlefjøset ombygd til kalv og ungdyr. Her kan du sjå:

  • DeLaval VMS V310 mjølkerobot med RePro, steamskylling og dobbeltfilter
  • DeLaval kraftfôrstasjon med bakport
  • DeLaval kubørste, innredning og drikkekar
  • DeLaval spaltegummi
  • Kraiburg liggeunderlag
  • Bruvik mekanisk ventilasjon
  • Grytnes Betongspalt
  • MAFA kraftfôranlegg
  • TKS FeedProcessor med reservoar

Frå Felleskjøpet vil salskonsulent innendørsmekanisering, kraftfôr og medlem delta. Representanter fra DeLaval, TKS og byggleverandør vil også komme.

Det blir servert kaffe og kake. Nortura stiller med grillmat og Tine med meieriprodukter, vel møtt!

 

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Asbjørn Fretland, tlf: 971 78 934/Maria S. Aasbekken, tlf: 481 04 047

Tid:

onsdag 29. mai, kl. 11:00 - 15:00

Adresse:

Skeide 58, 6848 Fjærland, Skeide Fellesfjøs DA

Kontakt:

Asbjørn Fretland Tlf. 971 78 934

Betalingspartnere