09.09.2021 | Karstein Brøndbo

Tillitsvalgt Thor Amund Halvorsrud, som er distriktsrådsleder for region 1, reagerte på prisen på kontroll av brannslokkingsapparater, og ba Felleskjøpet om å se på saken. I oktober 2020 hadde Felleskjøpet på Mysen en prøvedag med gratis kontroll, samt muligheter for utskifting og destruering av utgåtte apparater. I alt 280 brannslokkere ble kontrollert før påmeldingen måtte stoppes på grunn av kontrollkapasiteten. 160 apparater ble ikke godkjent, butikken hadde tilbud på nye brannslokkere og ble midlertidig utsolgt. Og Thor Amund Halvorsrud stilte med egen Avant og frakta paller med røde apparater fra parkeringa og opp på kontrollbordet i såvarehallen.

Krav i KSL om kvartalsvis egenkontroll

Kryss av! – Brannslokkingsapparater er kontrollerte og i orden. Manometernålen står på grønt, pulverapparat skal vendes. Det står i sjekklisten «Egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg» hos KSL. Denne egenkontrollen skal eier eller bruker utføre minst fire ganger i året.

Omfattende og kostbare krav

Apparatene skal også kontrolleres av en kompetent person hvert år. For boliger er kravet hvert femte år. En slik kompetent person er HMS-rådgiver Anlaug Wennevold hos Norsk Landbruksrådgiving i Rygge. Hun har «Grønt kompetansebevis» fra Rådet for vedlikehold av brannslokningsapparater etter et 32-timers kurs og avtale med en godkjent servicebedrift, som for hennes del er Vatvedt Elektro.

– NLR tjener lite på dette. Andre tar seg godt betalt. Derfor satser NLR på slike kontroller for å redusere kostnadene til bøndene, sier Anlaug Wennevold, som sammen med HMS-rådgiver Kari-Anne Aanerud og tekniker Joachim Enghaug var leid inn av Felleskjøpet for å sjekke apparater som bønder i Mysen-området har tatt med inn til testing etter SMS-invitasjon. Godkjente apparater fikk ny plombe og eieren fikk en vedlikeholdsrapport.

­­Service blir for dyrt

I tillegg til kontrollen skal det utføres service på vann- og skumapparater hvert femte år og på pulverapparater og CO2-apparater hvert tiende år av godkjente verksteder. Arbeidet består av en komplett overhaling av slokkeren med tømming, refylling, innvendig kontroll, utskifting av pakninger med mere.

– Det lønner seg dessverre ikke å utføre denne servicen. Det blir rimeligere å kjøpe nytt apparat, og vi anbefaler å gjennomføre brannøvelse med de gamle apparatene for å få dem vekk. Det er ikke morsomt å prøve å slokke en brann med et slokkeapparat som ikke virker. Dessuten er det mange som ikke har prøvd å bruke et brannslokkingsapparat, sier Anlaug Wennevold.

Tar imot til destruksjon

– Vi tar imot brannslokningsapparater som har gått ut på dato til destruksjon, sier butikksjef Lasse Kure Strand på Mysen. Datomerkingen er på de fleste apparatene preget inn i metallet nederst på siden av sylinderen. – Apparater som er rustne og gått ut på dato er det ikke noen vits i å betale for å få sjekka, sier Anlaug Wennevold.

God respons

– Dette er bra, sier Olav Klund fra Ørje, som hadde med seg tolv apparater til kontroll. Han hadde KSL-revisjon i fjor, og da ble ingen av apparatene godkjent, så da kjøpte han alt nytt. Han pleier å bruke et par til brannøvelse hvert år, og sparer resten av de gamle i et reservelager.

– Veldig greit å samle opp og ta alt på Felleskjøpet, sier Tormod Kopperud som sammen med sønnen Johannes kom med sju apparater fra drifta. Apparatene i boligen skal ikke sjekkes så ofte, så de ble ikke med.

– Veldig bra med gratis sjekk, sier FK-ansatt Gro Stene, som kom med tre slukkere fra boligen og en fra campinvogna.

– Fin ordning nå når regelverket skal praktiseres strengere, sier Lars Kaaen fra Rakkestad, som kom med åtte apparater. Han satser også på brannøvelse med den yngre garde hjemme etter utskiftningene.

Kom med forslag

- Gode råd og innspill fra medlemmer og tillitsvalgte, bringer oss fremover.

- I dette tilfellet vil jeg berømme tillitsvalgt Thor Amund Halvorsrud fra Ørje, som har kommet med en utfordring og forslag til løsning fra sin egen drift, og også stilt opp på butikken på Mysen en hel dag. Dette viser at innspill og forslag fra våre eiere blir lyttet til og tatt på alvor sier Vegard Braate, direktør medlem i Felleskjøpet Agri.

Samvirke 8 2020