23.03.2022 | Karstein Brøndbo

Noen kunder lurer på om det kan lønne seg å sende tilskuddfôret med Bring. – Vi får SMS fra Bring når varen er sendt fra Felleskjøpet. Vi kan følge med forventa levering på sporingen, og så tar sjåføren kontakt før levering. Det har fungert fint for meg, sier Kaare Furre Moan som driver med ammeku i Fauske og sist bestilte en pall mineralbøtter og en del saltstein. – Men som tillitsvalgt er jeg også opptatt av å sikre Felleskjøpets tilstedeværelse lokalt med både butikk, lager og vareruter. Jeg vil derfor gjerne se et regnestykke som viser at omlegginga er lønnsom, sier Moan.

Vi har stilt spørsmålet til Per-Kenneth Øye, som har ansvaret for å organisere strømmen av varer i Felleskjøpet.

Bedre service

– Vi legger om logistikken først og fremst for å gi bedre service til bøndene. Dette går tilbake til Bondeløftet 2020. Butikkansatte brukte tidligere opptil 60 prosent at tida til varemottak, plukking av varer som skulle ut igjen på varerute og annet logistikkarbeid. Sentral varedistribusjon fra Gardermoen reduserer logistikkarbeidet ute i organisasjon og frigjør tid til salg og service. Det er lønner seg.

Nesten aldri utsolgt

– Siden april 2020 har vi levert alle varer til butikk direkte fra vårt sentrallager på Gardermoen, i stedet for å levere fra regionale lagre eller direkte fra fabrikk. Unntatt er enkelte sesongvarer som leveres fra distriktslager. Automatisert påfylling i butikk og sentrallager med Relex gjør at vi nå nesten aldri er utsolgt. Vi kan opprettholde et bredere sortiment over hele landet, vi kan levere raskere enn tidligere, og tilskuddsfôret vi leverer er ferskere enn før. Med regionale lagre hadde vi smalere sortiment og oftere tomt på lager, samtidig som vi hadde større svinn pga varer som gikk ut på dato.

Leverer på tunet

– Bring har i samme periode også levert direkte på tunet til kunder på Vestlandet og nord for Dovre, når disse har bestilt via Min gård på nett eller via en telefon til Kundeservice. Erfaringene etter to år er gode, og vi har hatt minimalt med reklamasjoner i forhold til antall leveranser. På Østlandet vil vi gå over til levering med Bring når Felleskjøpets nye sentrallager FLog på Gardermoen er i full drift, noe som er forventet fra midten av mars. Denne omstillingen gjør at vi også kan levere i områder der det tidligere ikke har vært vareruter, for eksempel til Dalsbygda i Nord-Østerdalen. Vi kan også levere oftere, om kunden ønsker det. Men det vil som regel lønne seg å bestille mer hver gang, når man først bestiller tilskuddsfôr og butikkvarer, siden det alltid vil være en minstefrakt pr bestilling, sier Øye.

imagenkr59.png

BRING PÅ FOSEN: - Veldig fint å slippe å hente dette med personbilen, sier Håvard Green, på Oksvoll i Ørland kommune ytterst på Fosen. Han får levert 625 kg Pluss Stjerna melkeerstatning til kalv med pallerabatt og 100 kg Pluss Sinku Pellets av Bring. Foto: Sara Stensland

Noen varer passer ikke sammen

– Men kunden kan ikke lenger få storsekker med kraftfôr og slikkestein med samme bil?
– Nei, det blir ikke vanlig. Storsekkene blir lastet på 50-tonns vogntog med kran for levering til kunder. Disse vogntogene er ikke egnet for å laste på Gardermoen, som er et høyeffektivt lager med lasteramper. Da er det urasjonelt at vi har biler som må laste om storsekker på uteområde for å få plass til paller og kartonger med varer. Vi har også enkelte steder fått så mange små leveringer på disse store vogntogene at vi har brukt flere dager på å få losset, sier Øye.

Svært effektivt på Gardermoen

– Vi er veldig effektive på Gardermoen, for vi har spesialisert oss på effektiv lagring, plukking og pakking for distribusjon til mange ulike kundegrupper, forteller Roar Jørgensen, som er sjef for sentral logistikk. – Ingen andre steder i Felleskjøpet kan vi plukke like mange varer pr timeverk, og samtidig levere over 99,5% av det som blir bestilt – uten klager. Når så mange varer av Felleskjøpets store sortiment er lagret på ett sted, gjør det at en bestilling av tilskuddsfôr nå også kan sendes sammen med andre driftsmidler. Alle varer plastpakkes, merkes og scannes inn på trailere fra Bring, som går i skytteltrafikk mellom hovedlageret på Gardermoen og Bring sin terminal på Alnabru i Oslo, sier han.

Lokal samordning i Posten

– Bring og Posten har den tetteste leveringsplanen i hele landet. Bring kjører med både små og store biler, de kan samordne leveranser fra flere leverandører til hvert enkelt lokalsamfunn, og de skal ofte likevel kjøre samme vei for å levere dagens post, sier Øye. – Når det er sagt, så ser vi at det ikke er bra for kundene at store leveranser som inneholder mange paller ikke er så bra å få levert med Brings sine biler, som kommer med løftelem og jekketralle. Derfor jobber vi med løsninger der vi leverer store forsendelser med våre egne biler.

Fornøyde kunder

– Andelen klager på leveranser fra Bring er svært lav, sier Thomas André Riiser, leder på kundeservice hos Felleskjøpet. – Det er viktig for oss at kundene sier fra til oss hvis de ikke er fornøyd. Vi følger nøye med på tjenesten som Bring leverer, og vi har driftsmøter en gang i måneden, der særlige saker blir gjennomgått, sier han.

Viktigst at varene kommer når de skal

– Det var litt innkjøringsproblemer i starten, og vi har vært bortskjemt med gode lokalkjente sjåfører på våre vareruter tidligere, sier melkeprodusent og tillitsvalgt Tore Kaldahl på Namdalseid. Han viser til skader på noen sekker med melkepulver i starten. Men det har Felleskjøpet ordna opp i. Siden har det vært greit.

– Det viktigste for meg er at varene kommer når de skal. Da er det ikke så nøye hvem som står for transporten, sier han.


imagew7s1.png

LOGISTIKKSJEFEN: Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet Agri kjøper transport for en milliard i året.

 

Samvirke 2 2022