27.09.2021 | Camilla Mellemstrand

Før denne sesongen gjorde Felleskjøpet noen små endringer i leveringsbetingelsene for kornprodusentene. De som leverer over 25 tonn og som forplikter seg til å levere hele avlingen til Felleskjøpet, får et pristillegg på opptil fem øre per kilo, avhengig av hvor mye de leverer. Tillegget gis både på lagerkorn og på kornet som leveres i skuronna. Endringene har medført diskusjoner, de har satt følelser i sving og styremedlem Østerås har tatt imot telefoner og e-poster med både støtte og kjeft.

- Det enkle svaret på hvorfor vi har gjort dette er at Felleskjøpet er avhengig av størst mulig kornvolumer for å kunne opprettholde og utvikle de 44 kornanleggene vi har over hele landet. Over tid har vi sett at konkurrentene har gått stadig mer offensivt til verks mot store kunder i nærhetene av kornanleggene. Vi kan ikke sitte passivt å se på at vi mister markedsandeler. Å være attraktiv for kundene handler ikke bare om pris, men pris er og blir et viktig kriterium. Faktum er at hvis vi mister volum, vil alle tape. Det er en naturlov i økonomien at så lenge det finnes faste kostnader, så vil større volumer holde enhetskostnadene nede. Skal vi kunne opprettholde et godt tilbud til kornbønder i hele landet, må vi lage rammebetingelser som gjør at flest mulig bønder, også de som er mest attraktive for konkurrentene, leverer kornet sitt til oss, sier Østerås.

Hjertet banker for små og mellomstore

Østerås sier han har stor sympati med dem som synes det er leit å se at kvantumsbaserte tillegg innføres, men er selv overbevist om at dette er til det beste for alle landets kornprodusenter, gitt dagens rammebetingelser og konkurransevilkår.

- Jeg er født og oppvokst på en gård i Namdalen. Selv om jeg nå driver en større og mer lettdrevet gård på flatbygdene på Hedmarken, er det ingen tvil om at hjertet mitt fremdeles banker for små og mellomstore bruk som driver under langt mer krevende forhold enn meg. I min drømmeverden skulle alle fått lik pris uansett hvor mye de leverer, men det er den virkelige verden vi lever i, og der befinner vi oss i en konkurransesituasjon som gjør at vi nå må ta grep. Vi bønder må ikke slutte å kjempe for bedre kornøkonomi og utjevning mellom produsenter med ulike forutsetninger, men denne kampen er politisk. Det er ikke Felleskjøpet som kommersiell kornaktør i et konkurranseutsatt marked som kan løse disse utfordringene, sier Østerås.

Samvirke 6 2021