11.07.2023 | Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur

Denne gjødselen er aktuell for de som ønsker å tildele det meste, eller all, fosfor og kalium på høsten for så å bruke Opti-NS på våren etter. Er det underdekning av fosfor og kalium, kan NPK 27-2-4 eller Fullgjødsel 25-2-6 benyttes påfølgende vår for å tilføre det manglende, eller alternativt bruke av reservene i jordbanken. Gjødsling med fosfor og kalium er positivt for rotutvikling og kornplanten.
Gjødselen inneholder også svovel og mikronæring.

Strategi for gjødsling

Gjødsling av høstkorn

Med 25 kg pr. daa med YaraMila Høst vil man tildele 2 kg N/daa og 2,6 kg P/daa ved såing, noe som dekker fosforbehovet til en avling på ca. 750 kg korn pr. daa. Med en slik mengde ved såing, benyttes som sagt NS gjødsel påfølgende vår og sommer.

En annen strategi som er brukt gjennom mange år er å gi 2-3 kg N/daa med en Fullgjødsel, for eksempel 17-5-13 eller 22-3-10 eller annet du har stående, for deretter å gjødsel med en fullgjødsel på våren for å dekke behovet for fosfor og kalium. Ved andre og tredje gjødsling benyttes da normalt NS gjødsel. Har du en forgrøde som erter, oljevekster osv. kan gjødsling ved såing sløyfes.

Gjødsling av høstraps

For å gjødsle høstraps er det beste valget å bruke Fullgjødsel 17-5-13.Den er tilnærmet lik YaraMila Rapssom ikke tilbys i Norge. Til høstraps bør man gi 6 kg N/daa ved såing, noe som tilsvarer ca. 35 kg gjødsel pr. daa. Denne gjødsla gir også bra med fosfor og kalium på høsten. Raps er svovelkrevende, derfor kan Fullgjødsel 18-3-15 være et alternativ om fosfortilstanden i jorda er god.

Sortiment for 2024

NPK 27-2-4 er en prisgunstig gjødsel som legger seg mellom Fullgjødsel 25-2-6 og Opti-NS. Den er aktuell som grunngjødsel på meget næringsrik jord til korn- og oljevekster, samt eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel. Den er også aktuell for delgjødsling i korn dersom det er underdekning på fosfor og/eller kalium ved grunngjødsling.

Dette produktet inneholder ikke bor. Det er 27% nitrogen, 2,2% fosfor, 4,15% kalium og 3% svovel. Det lave innholdet av kalium tilsier at i eng er denne aktuell der alternativet ellers hadde vært Opti-NS.
Dette er partikjøp og selges så lenge varen er tilgjengelig. Gjødselen pakkes i 600 kg storsekk med dobbel bunn av Felleskjøpet og vil være prillet på Østlandet og granulert i Trøndelag og nordover.

Fullgjødsel 20-4-11 har gått ut av sortimentet. Fullgjødsel 17-5-13 er nå den mest aktuelle for de som praktiserer delgjødsling, eventuelt Fullgjødsel 22-3-10 hvis det er næringsrik jord eller i kombinasjon med husdyrgjødsel.

Opti-Start NP 12-23 er tilbake i markedet etter en kort periode med Opti-Start NP 14-18, og tilbys i 700 kg storsekk uten dobbel bunn og et mindre kvantum i 25 kg sekk. Den er granulert og granulene er omtrent som annen gjødsel. Vær tidlig ute om du ønsker å bestille siden denne varen kan gå tom mot våronna.

Kalking om høsten

Husk at pH i jorda bør ligge mellom 6,0 og 6,5 for optimal utnyttelse av tilført gjødsel. Høsten er gunstig tid for kalking, sjekk derfor dine jordanalyser om det er behov. Er jordanalysene 8 år, eller eldre, må du ta nye jordprøver, høsten er også tiden for å ta jordprøver.

«Høsten er gunstig tid for kalking, sjekk derfor dine jordanalyser om det er behov.
Er jordanalysene 8 år, eller
eldre, må du ta nye jordprøver.»